Erika Roos

Skatterådgivare

KPMG i Sverige

Erika började på KPMG 2019 och är ansvarig för skatt inom ideell sektor. Erika har arbetat med inkomstskatt i över 10 år. Erika lämnar i sitt arbete råd till stiftelser, ideella föreningar och trossamfund i olika frågor på såväl det civilrättsliga som det skatterättsliga området. Erika arbetar också med pensionsfrågor och är med i KPMG:s pensionsnätverk. Erika biträder även kunder vid skatteprocesser samt vid besvarandet av Skatteverkets förfrågningar.

  • Foundations
  • Ideella organisationer
  • Skatt
  • Affärsjuridisk examen, Handelshögskolan Jönköping, 2009

  • Utlandstermin, City University of Hong Kong, 2007

  • Föreningen Stiftelser i Samverkans arbetsgrupp, skatt

  • Lärare på interna kurser (främst inom ideell sektor).

  • Föreläsare på externa seminarier för kunder (främst inom ideell sektor)

  • KPMG Sverige pensionsnätverk