Operationell

Operationell

KPMG stöttar dig med operationell due diligence fokuserad på driftskostnader och CAPEX.

Operationell due diligence fokuserad på driftskostnader och CAPEX.

Operationell due diligence syftar till att utvärdera hur den operativa verksamheten är rustad för att stödja företagets strategiska och finansiella mål. Vårt nätverk av specialister kan utvärdera såväl kärnprocesser som stödfunktioner för att ge en komplett bild. En operationell due diligence hjälper både sälj- och köpsidan i en transaktion att fokusera på de viktigaste frågorna och maximera transaktionsvärdet.

De specifika frågeställningar som adresseras under en operationell due diligence beror på till exempel industrikontext, köparens informationsbehov och tillgång till information från säljaren, men inkluderar alltid ett eller flera av fokusområdena nedan:

 

  • Övergripande utvärdering av den operationella verksamheten

Kostnadsstruktur och rörelsekapital

Nuvarande och historisk effektivitet och KPI-nivåer

Mognadsgrad i operationella processer 

 

  • Förbättringspotentialer och synergier

Förbättringsområden och potential i den operativa verksamheten

Planerade och pågående förbättringsinitiativ

Potentiella synergier med köparens befintliga verksamhet

 

  • Interna och externa risker för den operationella verksamheten


  • Investeringsbehov och capex-prognos


  • Separations- och integrationsförberedelser 

Kritiska förberedelseaktiviteter och deras påverkan på transaktionens tidslinje

Operationell kostnadsbas för den separerade verksamheten

Områden aktuella för övergångstjänster och kritiska avtal 

 

  • Strategiska operativmodellsförbättringar

Industristruktur för tillverkning och lagerpunkter

Distributionsnätverk

In- och outsourcing-möjligheter

 

Hur kan vi hjälpa er i er nästa transaktion? Kontakta vår expert nedan för ett förutsättningslöst samtal!

Kontakta oss