IT

IT

KPMG stöttar dig med analys av IT-risker och möjligheter i din nästa transaktion.

Du får stöd med analys av IT-risker och möjligheter i din nästa transaktion.

I dag är IT vanligtvis mycket integrerat och genomsyrar hela företaget och dess processer. I Deal-situationer driver detta komplexitet och kräver ett särskilt tillvägagångssätt. För investerare, vare sig det gäller strategiska eller ekonomiska investeringar, är IT inte bara den viktigaste kostnadsdrivaren utan också det största riskområdet för den framtida affärsmodellen. Som ett resultat av detta har IT due diligence blivit praxis vid due diligence-processer och är mycket uppskattad av våra kunder.

Vårt tillvägagångssätt för IT due diligence har ett beprövat track record och är anpassat till våra kunders individuella krav. Analysen fokuserar på IT:s värdepåverkan såväl som på operationell påverkan. Detta gör att våra kunder kan identifiera utmaningar med transaktionen och IT-relaterade risker vilket förbättrar investerarens förhandlingsposition.

 

IT-analysen fokuserar vanligtvis på följande områden:

  • IT-strategi och organisation
  • IT-leverantörer och kontrakt
  • IT-projekt
  • IT-kostnader
  • IT-applikationer och systemmiljö
  • IT-infrastruktur
  • IT-säkerhet och kontroll
  • IT-benchmarks

 

Hur kan vi hjälpa er i er nästa transaktion? Kontakta vår expert nedan för ett förutsättningslöst samtal!

Kontakta oss