Med ledande experter inom treasuryverksamhet, finansiell redovisning i finansiell sektor samt värdering av finansiella instrument har KPMG det som krävs för att stödja moderna treasury- och finansfunktioner. Vi bistår våra kunder inom flera områden – från breda transformationer inom treasury och finans, till specialistrådgivning inom specifika redovisningsområden eller kopplat till värderingsfrågor.  

Treasury Services

KPMG kan bistå med ett flertal tjänster inom treasury. Det handlar om alltifrån system och teknologi till analys och förbättring av treasuryprocesser. KPMG kan hantera och ta över treasuryaktiviteter genom outsourcing. Vi hjälper er även med olika typer av upphandlingar beträffande teknologi för Treasury (Treasury Management System), samt bankupphandling och Cash Pool upphandling. Vi kan även erbjuda olika typer av utbildningsinsatser för att höja kompetensen inom riktade Treasury-områden.

Exempel på tjänster:

 • Systemupphandling beträffande Treasury Management System eller motsvarande.
 • Bankupphandling.
 • Cash Pool upphandling.
 • Upphandling av finansiering.
 • Implementering av Treasury-teknologi.
 • Analys och förbättring av treasuryprocess.
 • Genomgång och utvärdering av teknologi för treasuryverksamhet.
 • Rapporteringsanalys – utvärdering av rapportpaket utifrån intressentkrav.
 • Utvärdering av Cash Management-organisering och optimering av working capital. 

Värdering och kontroll

Vi har ledande expertis inom värdering av finansiella instrument och hjälper våra kunder med olika typer av komplexa värderingsfrågor (Nivå 1-3). Vi stöttar med strategier kring Treasury-verksamheten inklusive hur man bör arbeta med risk management, ESG och redovisningsrelaterade frågor. Vi hjälper även våra kunder att utforma Treasurypolicyer samt revidera dessa i syfte att säkerställa relevans och värdeskapande.

Våra tjänster innefattar följande:

 • Värdering finansiella instrument
 • Granskning och revidering av treasury-policyer
 • Policyefterlevnad
 • Strategier för Treasury
 • Internprissättning

Redovisning och rapportering

KPMG kan bistå med expertis inom redovisning och rapportering. Det kan handla om systemintegrationer men även hur man arbetar praktiskt med exempelvis säkringsredovisning. Vi kan göra benchmarking-studier och för att jämföra med andra ”peers” samt även kvalitetssäkra och validera den befintliga finansrapportering och underliggande flöden.

Våra tjänster innefattar följande:

 • Finansiella rapporter
 • Kvalitetssäkring och validering av finansrapporter
 • Benchmarking-studier
 • Treasury-redovisning
 • Säkringsredovisning
 • ESG finansiering