Malin Granqvist

Senior Manager, Treasury, Financial Risk Management

KPMG i Sverige

Malin är ekonom och har mångårig erfarenhet av arbete inom treasuryrelaterade frågor mot banker, finansiella institutioner och finansavdelningar.

Malin har stor erfarenhet av utvecklingsfrågor inom banker och finansavdelningar, ränte- och valutariskhantering, cash management samt utvärderingar och implementering av treasurysystem.

Som exempel har Malin genomfört processutvärderingar, organisationsutveckling och hjälpt finansavdelningar med frågor kopplat till cash management och banktjänster.

Hon arbetar främst mot banker, finansiella institutioner och storföretags finansavdelningar (Treasury).

  • Market and Treasury Risk
  • Rådgivning
  • Civilekonom, Handelshögskolan i Stockholm

  • SwedSec Ledning och kontrollfunktioner