Du får stöd genom hela transaktionscykeln

KPMG:s Corporate Finance-team har lång erfarenhet av projektledning och rådgivning i samband med förvärv och försäljning av bolag inom ett flertal olika branscher. Vi har en global närvaro med kontor i över 80 länder och ett brett internationellt nätverk av köpare och säljare.

Sälja företag

Vill du sälja ditt bolag är vi med som rådgivare genom hela transaktionsprocessen, för att maximera värdet för ägarna och avlasta företagsledningen så att de kan fokusera på den dagliga verksamheten. Vi hjälper till med framtagandet av marknadsföringsmaterial, finansiell analys, identifiering och kontakt med potentiella köpare, utvärdering av bud och stöd vid förhandling och tillträde.

Köpa företag

Är du intresserad av att förvärva ett annat bolag stöttar och projektleder vi dig genom hela förvärvsprocessen och erbjuder bland annat hjälp med att identifiera och utvärdera potentiella förvärvsobjekt, finansiell analys och värdering, synergianalyser och förhandling.