Deal Advisory – din transaktion blir en trygg affär

Dagens företagare har allt större press på sig att leverera bättre och varaktiga resultat till intressenterna. I varje del av konjunkturcykeln finns det behov av förvärv, försäljningar och samgåenden – oavsett om det handlar om att växa genom förvärv eller att skapa bättre förutsättningar för existerande verksamheter genom försäljning av delar av verksamheten. Och i de fall som verksamheten inte utvecklas enligt plan kan istället en omstrukturering vara aktuell. De möjliga utfallen är många, och besluten likaså.

Känner du igen dig?

Det finns lika många scenarion som företag. Flera av ovan nämnda moment kan vara både komplexa och riskfyllda. Utan rätt strategi, stöd och kompetens kan varje steg i processen vara en stor utmaning, oavsett storlek på bolag.

 

Vi ger även råd i situationer där verksamheter fått svårigheter att uppfylla de krav som kreditgivare ställer. Det kan till exempel vara bolag i likviditetskris eller med refinansieringsbehov. Vi ger råd antingen direkt till verksamheterna eller till deras kreditgivare och ägare.

Minskade transaktionsrisker och ökat värde

KPMG:s Deal Advisory-team kombinerar ett globalt tankesätt och lokala erfarenheter med djup branschkunskap och överlägsna analytiska verktyg som hjälper dig att navigera i en komplex och fragmenterad process. Våra Deal Advisory-experter skapar värde för dig, samtidigt som du får stöd med att minska transaktionsrisker på ett snabbt och resultatorienterat sätt.

Vilka utmaningar har din verksamhet? Hör av dig så pratar vi.

Konkreta och hållbara resultat

Tack vare vår omfattande erfarenhet inom Deal Advisory och vårt stora internationella nätverk har vi skapat en bred bas av expertis där samtliga parter fokuserar på att leverera konkreta och hållbara resultat, även i de mest komplexa situationer.