Värdering & Modellering

Värdering & Modellering

KPMG stöttar er genom företagets livscykel samt erbjuder värdering och modellering för affärskritiska beslut och komplexa situationer.

Värdering och modellering för affärskritiska beslut och komplexa situationer.

Värdera och optimera ägande av verksamheter och tillgångar

Vårt team utgörs av specialister med omfattande erfarenhet av komplexa uppdrag inom värdering, finansiell analys och modellering.

Vi har bred marknadskännedom samt tillgång till spetskompetens inom transaktionsrådgivning, skatt och redovisning. Teamet ingår i ett nätverk med värderingsspecialister i över 50 länder med vilka vi samarbetar inom såväl uppdrag som kunskapsdelning och kompetensutveckling.

 

Exempel på våra tjänster:

  • Företagsvärdering för transaktionsändamål (inklusive fairness opinions vid utköp av börsnoterade företag).
  • Utformning av incitamentsprogram, samt därtill relaterad värdering av optioner och andra finansiella instrument.
  • Värderingsstöd i tvister och vid tvångsinlösen.
  • Värdering för skatte- eller redovisningsändamål (till exempel avseende aktier, rörelser, materiella och immateriella tillgångar samt förvärvsanalys).
  • Värdering av portföljbolag i enlighet med IPEV Guidelines.
  • Värdesimuleringar och scenarioanalys.
  • Finansiell modellering, såsom modellkonstruktion och granskning av modeller.

 

Värdering och modellering med kunden i fokus

Inom ramen för våra projekt kartlägger vi den aktuella situationen och kundens behov och strukturerar uppdraget därefter. Oavsett uppdragets omfattning sätter vi kunden i fokus och levererar med högsta kvalitet. 

 

Kontakta oss

Har du frågor? Kontakta oss nedan!

Vi arbetar över hela Sverige – från kontor i Stockholm, Göteborg och Malmö – samt internationellt.

Kontakta oss