Rätt råd vid rätt tidpunkt – positiv utgång av tvist

Att hantera tvister är en oundviklig biprodukt av att göra affärer och tvisternas natur blir allt mer komplex där mycket står på spel. Det kan bli mycket kostsamt för samtliga parter, både ekonomiskt och tidsmässigt.

Hur kan KPMG hjälpa till?

KPMG:s team inom Forensic kan genom oberoende analyser och rådgivning hjälpa er att minimera riskerna och skydda tillgångar under alla faser av en tvist. Våra rådgivare kombinerar lång erfarenhet av tvistlösning med djup teknisk kunskap för att begränsa potentiella affärs- och ryktesrisker. 

Eftersom KPMG:s utbud av forensisk rådgivning har en global räckvidd kan våra kunder få rätt sakkunskap i rätt tid, oavsett under vilken jurisdiktion ni lyder eller var i världen ni gör affärer. 

Vi hjälper bland annat till med:

  • Rådgivningstjänster inom tvist- och konfliktlösning, inklusive hantering av intressekonflikter, kontraktsbrott, aktieägartvister och konkursutredningar.
  • Oberoende utredningar, intervjuer och vittnesförhör som följer KPMG:s Global Investigations Methodology.
  • Upprätta kontroller för korrekt inhämtning och bevishantering vid tvister och utredningsmål genom forensisk teknologi.
  • Agera expertvittne i domstol, sakkunnigutlåtanden och rättegångsstöd. 
  • Hantera kommersiella tvister av internationell karaktär.

Kontakta oss