KPMG Forensic – få stöd av våra experter

Oegentligheter inom en organisation riskerar att leda till mycket allvarliga skadeverkningar. Det gäller att agera snabbt på uppgifter och anklagelser för att hantera situationen framgångsrikt. Att svara med beslutsamhet och rätt åtgärder kräver dock erfarenhet, kompetens och resurser – något som KPMG:s erfarna utredare inom forensic erbjuder. 

Våra experter har lång erfarenhet av kvalificerade forensic-utredningar inom både privat och offentlig sektor, nationellt såväl som globalt.

Forensic hos KPMG ger dig:

  • Unik erfarenhet från 3 500 utredare världen över – vi förfogar över erfarna utredare stationerade runt om i hela KPMG med närvaro i över 100 länder, vilket innebär att vi kan agera snabbt och samordnat i utredningar som rör flera länder och olika språk.
  • Förmåga att utföra gedigna dataanalyser – våra utredare har tillgång till forensisk teknologi som effektiviserar och underlättar analyser av mycket stora datamängder, till exempel vid rekonstruktion av bokföring eller kontroll av kommunikation i form av e-post. 
  • Rådgivning som ger stöd inför rättsligt efterspel – våra arbetsmetoder och rapporter tar i beaktande att de fall vi utreder kan få ett rättsligt efterspel där våra underlag ska kunna användas av polis och åklagare, eller i andra rättsprocesser.

 

  • Överblick i komplexa situationer – vi genomför utredningar som hjälper dig att få en överskådlig bild av komplicerade scenarier och korrekt förståelse av situationen samt föregripa avgörande händelseförlopp.
  • Framgång vid tvister – ökad sannolikhet för en framgångsrik civilrättslig process och förbättrad möjlighet att återfå tillgångar.
  • Omedelbar uppföljning – vår rapportering ger tillförlitliga resultat och innehåller analyser, fördjupningar och en illustrerande sammanfattning som kan omsättas i praktiska åtgärder.
Kontor i Sverige

Kontakta oss

Objektivitet och en rättssäker hantering av bevis är andra faktorer som kan få stor betydelse för resultatet av en utredning och kvaliteten i beslutsunderlag. KPMG:s experter arbetar alltid nära dig som uppdragsgivare för att säkerställa kritisk kunskap om verksamheten och system genom löpande kunskapsöverföring, exempelvis inför översyn av den interna kontrollen i olika processer.