Du får hjälp att upptäcka, utreda och förhindra oegentligheter

Inom området Forensic Digital Solutions erbjuder vi avancerade digitala lösningar för en rad frågeställningar relaterade till risk, utredningar och andra analyser.

Med våra specialister inom Forensic hjälper vi företag och organisationer att utforma lösningar för att upptäcka, utreda och förhindra oegentligheter och handlingar som kan skada organisationens anseende och varumärke.

Hantering av tredjepartsrisker

Ett ökat beroende av affärspartners i kombination med strängare krav från myndigheter och andra intressenter innebär en ökad risk för många företag och organisationer. Vår lösning, KPMG 3rd Party Intelligent Diligence (K3PID), innebär ett nytt sätt att hantera sådana risker, genom användande av nästa generations AI och maskininlärning. K3PID kan integreras i den ordinarie riskbedömningsprocessen och innebär att varje part kan analyseras mycket effektivt. KPMG kan även hantera hela kedjan från krav till registrerad entitet enligt ert regelverk. Läs mer om K3PID för tredjepartshantering.

eDiscovery

KPMG erbjuder kvalificerat stöd vid kartläggning av såväl ostrukturerade som strukturerade informationsmängder. eDiscovery används med framgång i anslutning till rättsliga processer men också i andra sammanhang där behov finns att gå snabbt igenom stora informationsmängder på ett effektivt och kostnadsbesparande sätt.

Forensisk dataanalys

KPMG kan bistå din verksamhet i att identifiera riskfaktorer, fel eller ”röda flaggor” i transaktioner och system. Vi kan utföra specifika analyser på exempelvis lön & reseräkningar, leverantörsfakturor, huvudbok, banktransaktioner och närståenderelationer.