Oegentligheter ger märkbara konsekvenser för en organisation

Att drabbas av oegentligheter ger märkbara konsekvenser för en organisation, inte minst genom den finansiella skadan som inträffar. Men detta är ofta bara en del av de risker som en organisation är utsatt för; varumärkesskada eller förtroendeskada kan vara minst lika allvarliga samtidigt som bötesbeloppen kan bli substantiella. 

Företag och organisationer faller också under fler och mer omfattande regelverk kring hanteringen av oegentligheter, både nationella och internationella. Detta är något som kan vara både komplicerat och kostsamt att efterleva i praktiken. 

Förhindra och upptäck oegentligheter – hur kan KPMG hjälpa till?

Vi hjälper dig att få ett helhetsgrepp kring att förhindra och upptäcka oegentligheter samtidigt som du lever upp till de regelverk du faller under. Vi kan bistå med allt från att öka medvetenhet och kunskap kring korruption till att utveckla automatiska kontroller i befintliga system. Vi kan också hjälpa en organisation att leva upp till regelverk, både internationella och nationella, inom oegentlighetsområdet. För att få effektivitet i arbetet är vi också vana att digitalisera processer eller implementera system för att upprätthålla effektivitet och kostnadskontroll. Nedan följer ett urval av de tjänster vi erbjuder:

KPMG i Sverige

Kontakta oss

Forensic Accounting använder redovisnings-, revisions- och utredningsmetodik för att genomföra granskningar av organisationers ekonomi. Det omfattar analys, tolkning och sammanfattning av ekonomiska och affärsmässiga frågor. Forensic Accounting kan, beroende på uppdragets syfte, innehålla utredningsförfaranden som ska utföras av våra experter inom bland annat Internrevision, Compliance, företagssäkerhet, IT och Legal

Förebygg, upptäck och åtgärda bedrägerier

KPMG:s tjänster inom Fraud Risk Management är utformade för att hjälpa kunden förebygga, upptäcka, och svara upp mot bedrägerier och risk för oegentligheter. Vi arbetar tillsammans med kunden för att designa, implementera och utvärdera etik- och efterlevnadsprogram, intern kontroll samt relaterade antibedrägeriprogram och kontroller.

Dataanalys och digitalisering är en viktig och självklar komponent, inte minst i en transaktionsintensiv miljö, vilket gör att vi ofta samverkar med kollegor från andra avdelningar för att kunna bygga, förvalta och kontrollera de hjälpsystem som används.

Precis som de kunder vi arbetar med är varje projekt unikt, men är alltid anpassat för att balansera risk och kontroll för att uppnå resultat med bibehållen integritet. Vi är vana vid att jobba i situationer där kraven på noggrannhet är höga och felmarginalerna små.

Oavsett om ni är i behov av att bedöma risken för bedrägerier eller oegentligheter, utforma dataanalysverktyg för automatisk kontroll, eller utvärdera hela ert program kring förebyggande arbete, kan våra tjänster specialiseras och skräddarsys efter era behov.

Tjänster