Organisationer möter ständigt ökade krav utifrån gällande lagstiftning. Att ha kunskap om ens leverantörer och samarbetspartners tar både tid och resurser, därför har KPMG flertalet tjänster inom Corporate Intelligence som syftar till att skapa kontinuitet och struktur.

Många företag är beroende av att anlita en tredje part för att kunna fokusera på sina strategiska mål och sin kärnverksamhet. Emellertid kan ansvaret för tjänster och risker som är kopplade till den egna verksamheten aldrig läggas ut på en annan part. Ansvaret för att en anlitad tredje part lever upp till lagar och regler ligger på uppdragsgivaren. Den egna verksamhetens riskanalys är därmed avgörande i ett beslut om huruvida en aktivitet kan läggas ut och hur uppföljande kontroller ska genomföras. 

Integrity Due Diligence

KPMG genomför bakgrundskontroller och Integrity Due Diligence (IDD) av affärspartners, leverantörer och andra aktörer där vi bland annat:

  • Kartlägger ägarstrukturer
  • Identifierar sanktionerade företag och individer
  • Upptäcker eventuella kopplingar till skatteparadis, tvister, penningtvätt, korruption och organiserad brottslighet
  • Belyser integritets- och ryktesrisk genom analys av globala och lokala mediekällor
  • Visar individers nuvarande och historiska bolagsbefattningar
  • Identifierar individers och bolags eventuella involvering i rättsfall eller tvistemål

Oavsett om det är en del av en holistisk riskhantering från tredje part, eller inom ramen för M&A-transaktioner, ger en Integrity Due Diligence av befintliga eller potentiella motparter (exempelvis en joint venture-partner, agent eller leverantör) insiktsfull information om risker gällande integritet, regelverk, sanktioner, politik och mycket mer. 

Hur kan KPMG hjälpa dig?

Våra bakgrundskontroller, IDD, är skalbara och börjar vid en enkel ”desktop research” till att innefatta allt från kontakt och intervjuer med ledande befattningshavare till hantering och kontroll av självutvärderingar. KPMG:s internationella nätverk gör att vi också kan erbjuda kontroller på plats i princip i hela världen. 

Kontakta oss