Med stark professionell expertis, lång erfarenhet och en solid geopolitisk verktygslåda hjälper KPMG företag att förstå och hantera geopolitiska möjligheter och utmaningar.

Varje dag påminns vi om hur oförutsägbar världen kan vara. En värld som inte bara politiker måste förstå och verka inom, men som till stor del också påverkar näringslivets villkor och ekonomiska intressen. Geopolitisk risk måste vara högt upp på dagordningen hos ledning och styrelse – och företag måste kunna bedöma, tolka, förstå och fatta genomtänkta beslut i det politiska landskapet som hela samhället verkar inom. Konkreta planer och strategier behövs för att göra det oförutsägbara mer förutsägbart.

Frågor som alla ledande befattningshavare bör ställa:

  • Är geopolitiken en integrerad del av företagets ramverk för riskhantering och beslutsfattande?
  • Hur vet du om företaget kan påverkas av oväntade geopolitiska händelser?
  • Övervakas, analyseras och tolkas geopolitisk risk för att undvika oväntade scenarier?
  • Hur uppfyller företagen olika intressenters behov och förväntningar?

Hur kan KPMG:s experter hjälpa dig?

  • Politisk risk- och landanalys
  • Skräddarsydd information och insikter
  • Scenarioplanering
  • Monitorering av risker
  • Myndighetskontakt
  • Överensstämmelse med lagstiftning och krav

Kontakta oss