Förhindra, upptäck och hantera mutor och korruption

KPMG Forensic erbjuder ett komplett utbud av tjänster för att förebygga, upptäcka och svara på inträffade incidenter avseende mutor och korruption. Vi har utvecklat en proaktiv metod mot mutor och korruption som kan skräddarsys efter verksamhetens behov och förutsättningar och för att leva upp till krav inom intern kontroll och krav från myndigheter.

Företag måste ha en plan mot mutor och korruption baserat på sin individuella riskbild. Detta syftar till att förhindra att oönskade incidenter inträffar och gör det möjligt att upptäcka och hantera korruption och andra ekonomiska brott inom sin verksamhet. Samtidigt ställs det höga krav på företag att leva upp till mutlagstiftning både på nationell och internationell nivå, och ABC är en central del i att efterleva dessa krav.

Vi har lång erfarenhet av frågor mot mutor och korruption. Våra team är särskilt insatta i kraven i FCPA och har hjälpt kunderna med förändringar i DOJ:s vägledning.

Så här kan KPMG:s experter hjälpa dig:

  • Utvärdering av Compliance-miljön
  • Identifiera, förstå och hantera risker förknippade med korruption och bedrägeri.
  • Få bättre inblick i vad som krävs av kontrollåtgärder för att mutor och korruption ska kunna förhindras, upptäckas och hanteras.
  • Säkerställa att organisationen följer lagar och regler relaterade till antikorruption.
  • Stärka företagets etiska affärskultur genom bättre bolagsstyrning, intern kontroll och öppenhet.
  • Utbildningar inom ABC.