Effektiv och snabb utredning avgörande för att minimera förluster

KPMG hjälper dig och ditt företag att identifiera och bedöma faktiska omständigheter vid påstådda eller misstänkta bedrägerier. Det kan också handla om tjänstefel eller andra oegentligheter som brott mot lagar, förordningar eller regelverk. I de här fallen är det viktigt med en snabb utredning. Det kan kosta dig mycket mer om ditt företag får dåligt rykte än den direkta förlusten av till exempel ett bedrägeri.

Använd KPMG Forensic som samarbetspartner

Om du har drabbats av oegentligheter eller om du misstänker att någon bland dina anställda eller en tredje part har begått oegentligheter mot din organisation är KPMG:s team inom Forensic en naturlig samarbetspartner. Vi har utfört tusentals utredningar och har genom det fått en gedigen erfarenhet. Det innebär att vi kan stötta er genom hela processen och se till att rätt specialistkompetens utför känsliga arbetsuppgifter som till exempel intervjuer och går igenom data. 

Det här kan vi bland annat hjälpa till med:

  • Fastställa fakta, bedrägeriets art och omfattning.
  • Göra bakgrundskontroller, kartlägga relationer och identifiera medverkande.
  • Genomföra intervjuer som tar stöd i KPMG:s Global Investigations Methodology.
  • Återvinna förlorade tillgångar, spegla tjänstedatorer och mobiler samt analysera mailkorgar.
  • Bistå med underlag för beslut och hjälpa till att driva igenom eventuella rättsliga åtgärder.