Contract Compliance Services

Contract Compliance Services

Vi hjälper er att minska risker och optimera nyttjandet av era ingångna avtal såväl ekonomiskt som organisatoriskt. Upptäck våra tjänster!

Vi hjälper er att minska risker samt optimera nyttjandet av era ingångna avtal.

Optimera nyttan och minska risken i era ingångna avtal

Med våra tjänster inom Contract Compliance Services kan KPMG hjälpa er att minska risker samt optimera nyttjandet av era ingångna avtal såväl ekonomiskt som organisatoriskt.

Regelverk, avtalsstrukturer och komplexitet i IT-miljöer bidrar till en osäkerhet avseende materiella och immateriella tillgångar och innebär stora risker att ingångna avtal inte efterlevs – med ekonomiska konsekvenser som en möjlig utkomst. Det finns också betydande risker att företag och organisationer betalar mer till leverantörer än vad det faktiska behovet av exempelvis programvarulicenser är.

Inom ramen för KPMG:s Software Asset Management-program erbjuder vi bland annat följande tjänster:

Nulägesrapport - Compliance Baseline
KPMG kan hjälpa er att upptäcka finansiell risk och teknisk felrapportering genom att upprätta en nulägesrapport (s.k. Compliance Baseline) baserat på avtal mellan er och era affärspartners. En Compliance Baseline kan resultera i realiserade besparingar, minskad risk eller förbättrad ROI (Return on Investment).

Bedömning av Software Asset Management-processen
KPMG kan hjälpa er med en bedömning kring era nuvarande arbetsrutiner och processer avseende Software Asset Management (SAM) samt IT Asset Management (ITAM). Bedömningen, som exempelvis kan utgå från en jämförelse med ISO 19770-1 (ISO-standard för arbete med SAM och ITAM), ger förslag på åtgärder och rekommendationer som KPMG även kan hjälpa er utarbeta processer för.

Exempel på andra tjänster inom Contract Compliance Services är:

  • Software End-User License Review
  • Royalty Compliance
  • Vendor Contracts 
  • Ad Agency Contract Compliance
  • Reseller and Distributor Review
  • Digital Distribution
  • Intellectual Property (IP) Audit

Kontakta oss