Risk & Compliance Consulting – effektiv riskhantering

KPMG Risk & Compliance Consulting ger råd och stöd inom risk och regelverksefterlevnad (compliance). För att möta dagens behov och framtidens utmaningar och möjligheter arbetar vi för att utveckla skräddarsydda digitala lösningar för kunder inom den privata och offentliga sektorn. Det inkluderar både KPMG:s framtagna verktyg och metoder samt nya innovativa tekniska lösningar som arbetas fram tillsammans med kunder i bland annat KPMG:s Insights Center. Du får hjälp på den digitala resan och att möta framtidens risker med innovation och kvalitetssäkring, men också genom effektivisering av redan existerande processer.

Vad behöver du hjälp med inom riskhantering?

KPMG har metoder, processer och teknologi som hjälper företag och organisationer att hantera risker. Med tillgång till ledande ramverk, framgångsrika case och experter inom olika riskområden stöttar vi dig. Du kan också ta del av coaching och utbildning. Läs mer om våra tjänster inom Risk & Compliance Consulting och Governance, Risk & Compliance (GRC). Våra konsulter finns redo för att besvara dina frågor och erbjuda den expertis din verksamhet behöver just nu. 

Tjänster inom Risk & Compliance Consulting och GRC

Effektiv riskhantering gör organisationer bättre rustade

Dagens dynamiska affärsmiljö ställer höga krav på företag och organisationers förmåga att hantera både risker och möjligheter på ett proaktivt sätt. Det handlar om att vara förberedd, men också att kunna förutse möjliga händelseförlopp. Risk uppstår i relation till målsättningar och de strategier, program och projekt som företag och organisationer använder för att nå sina mål. En effektiv riskhantering gör organisationer bättre rustade och ökar sannolikheten för att målen uppnås.