Transformera och digitalisera din riskfunktion

Riskhantering har fått en alltmer central roll i organisationers verksamheter i takt med omställningen mot ett hållbart samhälle. Fungerande intern styrning och risk- och regelefterlevnad behövs oavsett hur välutvecklad verksamhet en organisation har i övrigt. Genom modern riskteknologi kan din riskfunktion transformeras för att:

  • Etablera, verkställa och kommunicera risk- och regelefterlevnadsmål.
  • Identifiera, hantera och rapportera inom hela spektrumet av risk, internkontroll och KPI:er i syfte att stödja affärsprocessen.
  • Säkerställa att processer för riskhantering och riskprofiler efterlever relevanta lagar och interna styrdokument

Tjänster inom GRC-transformation och riskteknologi:

  • Risktransformation – organisatoriskt stöd inom hela spektrumet av riskhantering och risktransformation.
  • Teknologi och plattformar inom styrning, risk och regelefterlevnad – stöd avseende kravspecifikation och val av verktyg för riskhantering.
  • Implementering av GRC-lösningar – konfiguration och implementering av din GRC-plattform.
  • Realtidsdrivna data- och analyslösningar – prediktiva lösningar som gör det möjligt för din organisation att utnyttja extern och intern data för att stödja beslutsfattanden.
  • Powered risk – ett KPMG-utvecklat koncept för agila och molnbaserade lösningar som syftar till att förbättra riskhanteringsprocesser

De bästa riskteknologierna i världen kan inte lösa kulturella problem. Befattningshavare måste se till att företag har rätt kompetens, människor och företagskultur på plats för att effektivt hantera risker. KPMG:s metoder och ramverk för risktransformation tar avstamp i människorna och organisationens kultur eftersom de kommer att vara de verkliga möjliggörarna för alla initiativ till risktransformation.