Financial Crime Prevention Transformation

Med vår långa erfarenhet av omfattande och komplexa förändringsprojekt och expertkunskap inom samtliga områden inom Financial Crime Prevention kan du få hjälp med att transformera din verksamhet och tillhörande processer. Genom innovativa, tekniska lösningar och ett holistiskt angreppssätt kan vi tillsammans bland annat:

 • Bättre förstå den samlade riskbilden inom Financial Crime Prevention-området.
 • Dra nytta av synergier av de olika arbetssätt samt den samlade data och kompetens man har inom organisationen på ett mer effektivt sätt.
 • Minska kostnader genom att minimera antalet system, utredningsverktyg och redundanta arbetsmoment.
 • Möjliggöra bättre kundupplevelser genom att undvika duplicering mot kunden.

Digitalisering och automatisering av Financial Crime Prevention-processer

Företag står inför stora förändringar och för att förbli konkurrenskraftiga måste de ta sig an nya teknologier och hitta sätt att bli mer agila och effektiva i sitt arbetssätt. KPMG har stor kunskap om digitalisering och automatisering för att kunna erbjuda en effektiv och automatiserad helhetslösning för en modern och compliant riskhantering. Vi samarbetar också med ledande teknikföretag inom området.

Projekt för att automatisera processer med syfte att motverka finansiell brottslighet är komplexa och kräver kunskap om risker, processutveckling, metoder för styrning och kontroll, utredningsmetodik, IT-infrastruktur, datakvalité, systemstöd och regelverk.

KPMG Sverige har med sitt globala nätverk en lång erfarenhet av att med teknisk innovation bedriva digitaliseringsprojekt för att hjälpa kunder att på ett resurseffektivt sätt kunna motverka finansiell brottslighet.

Vad behöver du hjälp med?

 
 • Strategiska rådgivningstjänster över hela livscykeln för AML, CTF, sanktioner, mutor, bedrägerier, korruption och skattebrott.
 • Riskbedömning och framtagande av styrande dokument.
 • Design av organisation, processer och kontroller.
 • Modellering och riskklassificering av kunder.
 • IT-infrastruktur kopplat till transaktionsmonitoreringssystem.
 • Modellering, scenarioanalys och utredningsmetodik kopplat till transaktionsmonitorering.
 • Datadriven analys, remediation och offboarding.
 • Modellriskhantering och validering.