Säkerställ dina intressenters fortsatta förtroende

Företag står inför en tid av ökade finansiella, ryktesmässiga, regulatoriska och operativa risker. Att ha en god intern kontroll är därför viktigare än någonsin – oavsett storleken på ditt bolag.
Vi hjälper dig säkerställa att förtroendet från intressenter och marknaden behålls genom att snabbt hantera föränderliga miljöer, skiftande kundkrav och prioriteringar – samt identifiera när och var ni bör omstrukturera för framtida tillväxt.

Våra internkontrollspecialister kan hjälpa er med att:

 • Mognadsbedömningar för intern kontroll
 • Identifiera kritiska risker och kontroller
 • Designa och implementera kontroller
 • Kontrolltesta och rapportera
 • Förbättra kontrolleffektiviteten

Vi har kompetens inom många interna kontrollområden

Våra experter är multidisciplinära och har erfarenhet av mångkulturella miljöer. Genom djup branschexpertis, innovativ teknik och samarbete kan vi påskynda din framtida framgång inom följande interna kontrollområden:

 • Intern kontroll över finansiell rapportering (ICFR)
 • Överensstämmelse med Sarbanes-Oxley Act
 • Intern kontroll i hållbarhetsrapportering
 • Intern kontroll i beredskap för börsintroduktion (IPO).
 • Efterlevnadshantering, såsom kontroller mot penningtvätt, anti-mutor och korruptionskontroller, exportkontroller
 • Vanliga affärsprocesser som försäljning, inköp, tillverkning
 • Informationsteknikkontroller
Kontor i Sverige

Kontakta oss