Vi hjälper företag med hur man säkert använder AI-system och minimerar dataskyddsrisker

Användningen av AI har ökat snabbt och med det globaliseringen av system, processer och försörjningskedjor. Genom sociala medier och mobila enheter samlas kunddata in och risken finns att de röjs och överförs runt om i världen.

Att förbättra kundupplevelsen genom att arbeta datadrivet är ett strategiskt mål för många företag. Att hantera information på ett säkert sätt bli därför allt viktigare för såväl privat som för offentlig sektor. 

Dataskyddsfrågor högt på agendan

Det blir avgörande hur personlig information ska hanteras och dataskydd är en av de tuffare utmaningarna som organisationer står inför. Med föränderliga juridiska och regulatoriska landskap, fusioner och förvärv, nya system och omstruktureringar, så har dataskyddsfrågor hamnat högt upp på agendan. För att minimera dataskyddsrisker och skapa effektiv och tillförlitlig användning av AI-system, måste organisationer först anta ett nytt tänk på att navigera i risklandskapet.

Det här kan vi hjälpa dig med

Vi hjälper organisationer att navigera i dataskyddsrisker och försäkrar att organisationer implementerar ett tillförlitlig AI-system.

• Konsekvensbedömning av dataskydd (DPIA)

• Konsekvensbedömning av dataöverföringar (TIA) 

• Skapande och underhåll av register över personuppgiftsbehandlingar (ROPA) samt datainventering

• Bedömningsverktyg som stöd för maturity modeller

• Dataskyddsutbildningar och medvetenhetsträning inom er organisation

• Managed service (exempelvis DPO, Privacy Incident Management)

• Genomföra GAP-analys på befintlig AI Governance Framework i syfte att identifiera förbättringsområden.

• Framtagning av AI Governance Framework och kontinuerlig monitorering.

Kontakta oss om du har frågor kring dataskydd och AI

Andreas Halvarsson, Partner, Head of Risk Consulting
andreas.halvarsson@kpmg.se, +46 70 318 94 55 

Rasmus Sundkvist, Data Privacy Lead, Financial Services
rasmus.sundkvist@kpmg.se, +46 70 614 85 26

Theodor Forsberg,  Data Privacy Lead, Risk & Compliance Consulting 
theodor.forsberg@kpmg.se,  +46 76 495 29 66