Stark teknisk kompetens och beredskap skapar förutsättningar för en snabb återhämtning vid incidenter. I händelse av säkerhetsöverträdelser behöver företag tänka på att kontrollera och stärka alla fronter för att skydda sina affärsintressen. Vi har särskilda specialistteam som identifierar och hanterar dataintrång och incidenter av alla möjliga slag. 

KPMG erbjuder en heltäckande lösning som skräddarsys efter era krav och förutsättningar.

  • Krishantering – I händelse av en cyberkris är det ovärderligt att ha en omfattande krishanteringsstrategi. KPMG:s krishanteringsexperter arbetar regelbundet med att utforma och implementera krishanteringsförfaranden.

  • Incidentförberedelser och beredskap – God beredskap kan mildra effekterna av en cyberincident markant. KPMG:s specialister ser till att din organisation är förberedd inför eventuella intrång och kan bemöta de vassaste metoderna.

  • Incidenthantering – I händelse av en cyberincident mobiliserar vi resurser från vårt team av högkvalificerade incidenthanterare som sedan genomför triage-aktiviteter.

  • Återställning – Efter att ett dataintrång har avlägsnats, påbörjar återhämtningen. Incident Response-teamet kommer att finnas till hands för att stötta dig och din organisation att återvända till ert normala affärsläge så snabbt som möjligt.

  • Bevakning – Under och efter ett cyberangrepp är det viktigt att övervaka nätverket för eventuella IoC:er – indicators of compromise.

  • Kommunikation – KPMG:s experter kan strategiskt och operativt stötta kommunikations- och pressarbetet kring rapporteringen av incidenter.

  • Juridisk rådgivning – GDPR och dataskyddsförordningen innehåller detaljerade regler som måste följas vid incidenter. Vårt team av experter på incidenthantering och krishantering är utbildade för att hjälpa advokatbyråer i sådana situationer.

  • Forensiska undersökningar – På grund av legala krav måste organisationer genomföra kriminaltekniska utredningar när de drabbas av en cyberincident. KPMG:s kriminaltekniska team hjälper till med inledande triage samt utredning.