Visar Lapashtica

Director - Head of Cyber Security

KPMG i Sverige

Visar har över 10 års erfarenhet av IT- och informationssäkerhet. Han har arbetat inom området såväl nationellt som internationellt och har bland annat suttit med i Europols säkerhetskommitté i Haag i över två år. Visar har gedigen erfarenhet av arbete med stora, komplexa säkerhetsprogram inom privat och publik sektor. Han har även praktisk erfarenhet av att inneha rollen som Chief Information Security Officer (CISO) i globala organisationer med över 15 000 anställda samt omsättning som överstiger hundratals miljoner dollar. Utöver cybersäkerhet har Visar sedan 2018 stöttat kunder med förberedelser inför börsnoteringar, avknoppningar, integrationer samt diverse transaktionsnära tjänster.