Finansiell

Finansiell

KPMG stöttar dig med värdefokuserad finansiell analys av risker och framförallt möjligheter i din nästa transaktion.

Värdefokuserad finansiell analys av risker och möjligheter i din nästa transaktion.

I samband med transaktioner uppkommer ett antal frågeställningar för både köpare och säljare, och det är av stor vikt att vara väl förberedd och ha ett robust underlag i den tänkta transaktionen.

Tillsammans med våra kollegor inom kommersiell och operationell due diligence hjälper vi er att analysera kritiska finansiella/kommersiella/operationella aspekter i en transaktion för att visa på väsentliga risker och möjligheter. Gemensamt driver vi även integrerade due diligence projekt vilket ger en mer holistisk syn på transaktionen men resulterar även i synergier och kostnadseffektivitet.

 

Finansiell due diligence – huvudsakliga analysområden:

  • Historiska drivare av intäkter och lönsamhet utifrån olika parametrar (exempelvis affärsområde, kund, bransch, pris/volym, valutapåverkan).
  • Underliggande lönsamhet (ofta är det redovisade resultat inte alltigenom representativt för värdeskapandet i ett företag).
  • Kassaflöde inkluderat rörelsekapitalutveckling/-behov och investeringar.
  • Budget och affärsplan inkluderat analys av gjorda antaganden.
  • Nettoskuldsposition (inkluderande sådant som inte nödvändigtvis syns på balansräkningen, men som likväl kan vara ett åtagande/risk som behöver hanteras i en transaktion).
  • Pensionsåtaganden.

 

Vi hjälper er även att sälja bolag/verksamheter och tar då fram antingen en Vendor Due Diligence-rapport (med ansvar gentemot slutlig köpare) eller Vendor Assist-rapport (inget ansvar mot slutlig köpare), eller assisterar med annan hjälp ni behöver i er försäljningsprocess.

 

Hur kan vi hjälpa er i er nästa transaktion? Kontakta vår expert nedan för ett förutsättningslöst samtal. Vi ser framemot ditt samtal!

Kontakta oss