Jan Mehlqvist

Partner, Deal Advisory

KPMG i Sverige

Jan är Partner på Deal Advisory och har arbetat på på KPMG sedan 2005. Innan Jan började på KPMG arbetade han med strategifrågor i en mellanstor svensk koncern och dessförinnan arbetade han fyra år i Försvarsmakten. Jan har omfattande erfarenhet av transaktionsrelaterade projekt och har agerat rådgivare i över 200 olika avyttringar och förvärv. Flera av dessa har relaterat till arbete för säljsidan med s.k. vendor due diligence. Jan har även stor erfarenhet av att leda integrerade projekt (innehållandes såväl finansiell som kommersiell och operationell analys) gentemot riskkapitalsektorn. Mellan 2013 och 2015 ledde Jan KPMGs sektorarbete mot riskkapitalbranschen. Jan har en bred sektorerfarenhet som ett resultat av hans arbete mot riskkapitalbolag. De senaste åren har Jan främst fördjupat sig inom konsumenthandel, finanssektorn, tillverkningsindustrin samt hälso- och sjukvårdssektorn.

  • Deal Advisory
  • Internationella marknader
  • Nationella marknader
  • Rådgivning
  • Civ. ek. Handelshögskolan I Stockholm

  • Studier vid MBA-programmet, Columbia Business School, Columbia University, New York

  • Kapten i Amfibiekårens reserv, Sjöstridsskolan