Helhetsperspektiv på försäkring

KPMG har ledande kompetens inom kapitalmodellering samt hur man optimerar pris- och reservsättning. Vi hjälper våra kunder med allt ifrån implementering av aktuariella system till att bistå med expertis och benchmarkinganalyser.

Våra tjänster och produkter inkluderar:

 • Modelleringsresurser i projektarbete
 • Vedertagna aktuariella tekniker och metoder samt moderna data science metoder inklusive maskininlärning
 • Projektledning
 • SaaS och Managed services

ESG och modellering av fysiska klimatrisker

KPMG har en ledande expertis inom området för hållbarhet med avseende på försäkringsrelaterade risker, inklusive fysiska klimatrisker. Vi skapar risk-scoring med hjälp av GIS-data och klimatscenarier för att hjälpa kunder förbättra sin riskhantering och prissättning.

Våra produkter och tjänster inkluderar följande:

 • Taxonomi
 • Modellering av fysiska klimatrisker
 • Teknologier och managed services

Redovisning och finansiell rapportering

Vi har marknadsledande expertis inom finansiell rapportering för försäkringsföretag och tjänstepensionsinstitut, vilket innefattar IFRS 4 och IFRS 17. Våra experter kan hjälpa till med alla typer av komplexa redovisnings- och rapporteringsfrågor.

Våra tjänster och produkter inom detta område inkluderar:

 • Värdering och redovisning av försäkringsavtal enligt IFRS 4 (inklusive lagbegränsad IFRS) och IFRS 17
 • Expertis inom komplexa redovisningsfrågor och metodologitolkningar
 • Teknologier som stöd för IFRS 17

Myndighetsrapportering

Vi bistår kunder med tolkning av regelverk utifrån optimering av exempelvis kapitalkrav. Dessutom kan vi bistå med att optimera bolagens rapporteringsprocesser.

Våra tjänster och produkter inom detta område är:

 • Expertis inom regelverk och kapitaloptimering, bland annat Solvens 2 och IORP 2
 • Teknologier för att automatiserade rapporteringsprocesser
 • Outsourcing av myndighetsrapportering