Claes Westerdahl

Senior Manager, Financial Risk Management

KPMG in Sweden

Claes är matematisk statistiker med gedigen erfarenhet från olika roller inom den finansiella sektorn.

Claes över 20 års erfarenhet från olika roller inom den finansiella sektorn vilka omfattar storbankstillsyn samt IRK-specialist på Finansinspektionen, ansvarig för pelare 2- och pelare 3-processen samt ansvarig för internrevision av marknads- och likviditetsrisker på en av storbankerna.

På KPMG är Claes främst involverad i arbete relaterat till IKLU inklusive stresstester, men också riskmodellering och modellvalidering av kreditriskmodeller (ECL och IRK) samt offentliggörande av information (pelare 3).

Claes har tidigare i sin karriär också haft flera olika roller som kvantanalytiker på energimarknaden i Norden, Europa och England.  

  • Finansiell riskhantering
  • Internationella marknader
  • Market and Treasury Risk
  • Nationella marknader
  • Risk Consulting
  • Rådgivning
  • Fil. Mag. Matematisk statistik, Stockholms universitet 1999

  • Marinofficer, Marinens officershögskola 1992