KPMG:s enhet Finance Transformation kan stödja en CFO:s samtliga utmaningar. Vi stärker ekonomifunktionen genom att fokusera på de områden CFO:s har som högsta prioritet.

Vilka frågor står du inför?

 • Hur den finansiella verksamhetsmodellen behöver utvecklas för att möta framtida behov.
 • Hur man ökar fokus på värdeskapande.
 • Vilka förmågor som krävs i framtiden och hur man bäst får tillgång till dessa.
 • Hur data kan översättas i snabba, relevanta insikter för verksamhetsstyrning och kapitalallokering.
 • Hur man ökar transparens och integritet genom data och information.
 • Hur digitala lösningar och insiktsfull analys kan generera lönsam tillväxt.
 • Hur man skapar en mer kostnadseffektiv och uthållig ekonomifunktion.

Kontakta oss

Tjänster inom Finance Transformation

Finance Strategy & Transformation

Dagens ekonomifunktion står inför ökad förväntan på att leverera såväl effektivitet som värdeskapande insikter för att guida verksamheten i beslutsfattande. Att inkludera mätvärden för ESG i data- och rapporteringsstrategi är ett exempel där ledande finansteam tar ett steg utanför sin traditionella roll. Vi hjälper ekonomifunktioner förstå vart de står idag och vart de behöver vara imorgon, med en stöttande hand genom hela transformationsresan. 

Med spetskompetens inom flertalet sektorer och med stöd av beprövade metodologier erbjuder vi tjänster inom:

 • Vision och strategi för ekonomifunktionen
 • Operativmodell för finansiella team
 • Digitalisering och IT-lösningar 
 • Finansiell transformation
 • Benchmarking av finansfunktioner
 • ESG- rapportering och verktyg

Finance Insight

Att uppnå effektiv och värdeskapande finansiell planering genom användandet av dynamiska analyser, automation och avancerad analys är mer kritiskt än någonsin. Finansfunktionen behöver förbättra träffsäkerheten i såväl sin kort- som långsiktiga planeringen, utan att investera resurser i icke-värdeskapande processer. Vi hjälper våra kunder genom en komplett Enterprise Performance Management-resa, från att sätta den grundläggande strategin till att använda avancerade EPM-system. 

Med bred expertis inom det finansiella och digitala landskapet erbjuder vi tjänster inom:

 • Planering för ett paradigmskifte
 • Intelligent forecasting
 • Strategiska dashboards
 • Strategi- och styrmodelldesign 
 • Upphandling av IT-verktyg
 • Avancerad analys
 • Digitala medarbetare inkl. Center-of-Excellence för data

Finance Excellence

Externa och interna krav på att tillhandahålla finansiell information av hög kvalitet till låg kostnad kräver att ekonomifunktionen ligga steget före med välfungerande processer och stor andel automation. Vi hjälper finansiella team designa och optimera sina nyckelprocesser och automation. Tid för verksamhetsstöd frigörs genom exempelvis digitalisering och automation, eller genom optimerade aktiviteter i Shared Service Centers.

Med lång erfarenhet av att leverera optimerade finansprocesser av toppklass, erbjuder vi tjänster inom: :

 • Bättre, snabbare processer för bokslut, konsolidering och rapportering
 • Rådgivning inom Shared Services och Outsourcing
 • Rådgivning inom internkontoll
 • Stöttning I val av verktyg och leverantör
 • Strategiska dashboards med finansiella och operationella KPI:er 

Utveckla din ekonomifunktion

På en snabb, föränderlig marknad spelar ekonomifunktionen en nyckelroll i att leverera effektivitet, insikter och skapa värde för företaget.

Nya teknologier, ökad datavolym, förändringar i regelverk och behovet av att leverera mer med mindre medel adderar ökad press på CFO:s och finansledning.

Ekonomifunktionen måste utvecklas från att arbeta med transaktionsbearbetning och rapportering mot strategisk företagssupport – för att kunna driva lönsam tillväxt, reducera kostnader och ta ett större strategiskt ansvar inom företaget. 

Har du funderingar? Hör av dig till våra experter: