KPMG:s enhet Finance Transformation kan stödja en CFO:s samtliga utmaningar. Vi stärker ekonomifunktionen genom att fokusera på de områden CFO:s har som högsta prioritet.

Vilka frågor står du inför?

  • Hur den finansiella verksamhetsmodellen behöver utvecklas för att möta framtida behov.
  • Hur man ökar fokus på värdeskapande.
  • Vilka förmågor som krävs i framtiden och hur man bäst får tillgång till dessa.
  • Hur data kan översättas i snabba, relevanta insikter för verksamhetsstyrning och kapitalallokering.
  • Hur man ökar transparens och integritet genom data och information.
  • Hur digitala lösningar och insiktsfull analys kan generera lönsam tillväxt.
  • Hur man skapar en mer kostnadseffektiv och uthållig ekonomifunktion.

Tjänster inom Finance Transformation

Finance Strategy
Du som CFO får stöd med att artikulera och realisera visioner för ekonomifunktionen. Våra tjänster innefattar bland annat strategiarbete, utveckling av operativa modeller, organisationsdesign och transformationsstöd.

Finance Insight
Effektivisera den finansiella planeringen. Vi arbetar med att ta fram underliggande insikter och data för att du kontinuerligt ska kunna fatta proaktiva affärsbeslut.

Finance Excellence
Design och optimering av kärnprocesser inom ekonomifunktionen för att frigöra tid för ökat verksamhetsstöd – och för att realisera till exempel snabba bokslut, automatiserade transaktioner samt internkontroller.

Utveckla din ekonomifunktion

På en snabb, föränderlig marknad spelar ekonomifunktionen en nyckelroll i att leverera effektivitet, insikter och skapa värde för företaget.

Nya teknologier, ökad datavolym, förändringar i regelverk och behovet av att leverera mer med mindre medel adderar ökad press på CFO:s och finansledning.

Ekonomifunktionen måste utvecklas från att arbeta med transaktionsbearbetning och rapportering mot strategisk företagssupport – för att kunna driva lönsam tillväxt, reducera kostnader och ta ett större strategiskt ansvar inom företaget. 

Har du funderingar? Hör av dig till våra experter: