Optimera dina affärsmål

Disruptiv ny teknik och förändrade kundbehov skapar både möjligheter och hot i form av nya marknader och kanaler. Företag behöver därför bli mer agila och ha större kontroll av sin strategi och verksamhetsprocesser.

KPMG erbjuder skräddarsydda lösningar för både dagens och morgondagens utmaningar.​ Vårt team inom Strategy & Operations fokuserar på grundläggande affärsfrågor – att hantera risker, öka intäkter och kontrollera kostnader. KPMG hjälper företag att identifiera risker och optimera verksamheten som används för att stödja deras strategiska affärsmål och finansiella mål. 

Tjänster

  • Strategy
  • Supply Chain
  • Procurement
  • Strategic Workforce
  • Healthcare
Theresa Lagerbielke

Theresa Lagerbielke
Director & Head of Strategy & Operations
KPMG in Sweden
+46 73 327 22 35
theresa.lagerbielke@kpmg.se

Strategy

Strategy

Strategy arbetar med tillväxtstrategi, verksamhetsstrategi och kostnadsoptimering. Behöver du även hjälp med innovationsstrategi och transformation i ditt företag? Våra experter finns här för dig. Teamet är en del av KPMG:s Global Strategy Group som består av omkring 2 000 strategikonsulter.

Supply chain

Supply Chain

KPMG:s Supply Chain-team hjälper ditt företag att förbättra er fysiska verksamhet – med fokus på leveransstabilitet, geopolitisk risk och kostnadseffektivisering. Vår expertis inkluderar kapitalbindning, lagerhantering och digitalisering, men även compliance/spårbarhet och hållbarhet som har blivit allt viktigare frågor för oss och våra kunder.

Procurement

Procurement

Effektiva inköp driver lönsamhet och har en allt mer väsentlig strategisk betydelse för organisationers framgång. KPMG erbjuder tjänster för att reducera kostnader, öka effektivitet genom digitalisering och förbättra prognostisering. Vi kan också hjälpa dig att utveckla ert samarbete såväl internt som med externa partners, identifiera och minimera försörjnings- och leverantörsrisker, öka värdeskapande och optimera försörjningskedjor.

Strategic workforce

Strategic Workforce

Workforce tillhandahåller lösningar för strategisk planering och vägval kring organisation, personal, kompetens, förändringsledning, talang och HR-analytics: centrala bidrag till att organisationer når sina mål i en föränderlig värld där kompetens- och personalstrukturer är avgörande konkurrensfaktorer.

Healthcare

Healthcare

Healthcare stöttar både privata och offentliga kunder inom hälso- och sjukvård med analys, rådgivning och verksamhetsutveckling. Vi arbetar i nära samverkan med dig som kund för att skapa förutsättningar för en god och nära vård som möter dagens och framtidens behov. Vi är branschspecialister som genom KPMG:s bredd kan erbjuda tillgång till samtliga expertkompetenser inom KPMG:s nationella och internationella nätverk.

Har du frågor? Hör av dig till våra experter:

Kontor i Sverige

Kontakta oss