Daniel Szirányi

Partner, Automotive & Global Strategy Group

KPMG in Sweden

Daniel är Partner inom Strategy & Operations, Management Consulting på KPMG Sverige.

Daniel har mer än 17 års erfarenhet av strategirådgivning inom automotive- och tillverkningsindustrin. Daniel har tidigare varit biträdande avdelningschef för produktionsstrategi och fabriksetablering på Mercedes-Benz på Daimler AG i Stuttgart. Daniel har också under 10 års tid varit senior strategirådgivare hos Accenture Strategy där han fokuserade på automotive- och tillverkningsindustrin.

Innan Daniel började på KPMG arbetade Daniel som medlem i företagsledningen för ett nordiskt logistikbolag med omkring 3 500 anställda där han ansvarade för affärsutveckling och försäljning. Daniel har erfarenhet från att ha arbetat med 23 olika varumärken inom automotive och ett stort antal industribolag inom ledning, strategiutveckling, digitalisering, global expansion, industrialisering och operations, samt försäljning och eftermarknad.

Han har även värdefull erfarenhet av att genomföra olika implementeringsprojekt. Exempel är fabriksetableringar runt om i Europa och i Indien, samt olika digitaliserings- och innovationsprogram både funktionellt som genom hela värdekedjan hos företag, samt att stärka produkterbjudande med digitala tjänster.

  • MSc Economics, Göteborgs universitet

  • MSc Industrial Engineering and Mgmt, Chalmers tekniska högskola, Göteborg

  • Mechanical Eng., RWTH Aachen, Tyskland

  • Thesis & engineering courses, Tokyo Metropolitan Institute of Technology, Japan

  • Daniel pratar fem språk flytande. Svenska, engelska, tyska, ungerska och italienska.