Integration & Separation

Integration & Separation

KPMG stöttar dig i värdeskapande vid en integration eller separation – vid dag 1 till dag 1 000 och vidare.

KPMG stöttar dig i värdeskapande vid en integration eller separation.

Maximering av deal value

Framgångsrika integrations- och separationsprocesser kräver en tydlig balans mellan optimering av värde och minimering av risk, detta ställer krav på en robust process som parallellt skyddar befintlig affär för att eliminera potentiella värdeläckage.

KPMG’s Deal Strategy-organisation består av integrations- och separationsexperter. Vårt team, tillsammans med en globalt utvecklad metodik och verktyg anpassade för såväl integrations- och separationsprocesser, hjälper dig att fokusera på de viktigaste frågorna under transaktionsprocessens samtliga faser.

 

Företagsintegration

Vårt fokus är att hjälpa er i processen av att skapa verkligt och varaktigt värde. Processen inkluderar  hantering av kritiska frågor, eliminera överraskningar, minimera risker och identifiering av synergier, allt med avsikt att undvika störningar i nuvarande verksamhet och att maximera värdet av det genomförda förvärvet.

 

Typiska fokusområden innefattar:

 • Fastställande av integrationsstrategi och principer
 • Pre-close integrationsplanering
 • Operationell modell (Target operating model)
 • Dag 1-beredskap
 • 100-dagarsplan
 • Synergiuppskattningar och planer
 • Kommunikationsplaner

 

Separationer och carve-outs

Vi hjälper våra kunder genom hela processen, från att definiera separationsalternativ och förstå den potentiella påverkan på värdeskapandet, till att utveckla och leverera robusta separationsplaner.

 

Typiska fokusområden innefattar:

 • Separationsstrategier och principer (planering & genomförande)
 • Snabb bedömning av separationsansats (Separation Rapid Assessment)
 • TSA (Transition Service Agreements) planering, kostnadsberäkning
 • Strandade kostnader (identifiering och eliminering)

 

Program Management

Vi hjälper dig att anpassa resurser och aktiviteter för att säkerställa en robust projektorganisation och programstyrning för att säkerställa en framgångsrik integration eller separation via upprättande av anpassade processer, strukturer och verktyg. Våra erfarna experter stödjer implementationsarbetet och säkerställer överföring av kunskap och erfarenhet som en del av processen.

 

Vill du veta mer? Kontakta oss nedan!

Kontakta oss