Tomas Grendal

Head of Deal Strategy

KPMG i Sverige

Tomas har sedan 2004 arbetat som rådgivare med fokus på att utveckla och implementera företagsstrategier, till exempel definiera målbild och affärsmodell, driva produktutveckling, genomföra transformationer och M&A-transaktioner. Han har lett internationella och lokala uppdrag för globala kunder i Europa och Mellanöstern, speciellt inom energisektorn och fordonsindustrin, men även tjänstesektorn och skogsindustrin. Tomas har bred erfarenhet från tillväxt- och strukturdiskussioner på lednings- och styrelsenivå.