Mattias Brus

Affärsrådgivning

KPMG i Sverige

Mattias har sin bakgrund inom försäkringsbranschen och har arbetat med frågor inom pensionsområdet i mer än 20 år.

Sedan 2012 leder han KPMGs pensionsgrupp inom Deal Advisory och har dessförinnan arbetat med motsvarande uppdrag för en konkurrerande revisions-/konsultfirma. Under senare år har Mattias fokuserat på uppdrag som involverar pensionsfrågor i samband med företagsförvärv och omstruktureringar samt pensionsrevision av multinationella och noterade koncerner.

Mattias har stor erfarenhet av kollektivavtalade och företagsövergripande pensionsplaner, individuella avtal för ledande befattningshavare och frågor kopplade till pensionsskuldsvärderingar samt redovisning av pensioner (IAS19, USGAAP, Swe GAAP).

  • Deal Advisory
  • Rådgivning
  • Ek. kand. i företagsekonomi, Umeå universitet

  • Management, University of Otago, New Zealand

  • Diplomerad livförsäkringsrådgivare, IFU

  • Sveriges representant i KPMG International Pensions Leader Group

  • KPMG Sverige pensionsnätverk