Hur vi hjälpt organisationer genom Health Check Pensioner

Hur vi hjälpt organisationer med Health Check Pensioner

Vi har hjälpt industriföretag och kommunala bolag få kontroll över sina pensionsåtaganden. Läs exempel där Health Check Pensioner varit till hjälp.

Här är några exempel på hur vi hjälpt företag att få kontroll över sina pensionsåtaganden.

Industriföretaget
Ett större industriföretag kontaktade oss efter en påringning från facket. En av de fackligt anslutna hade uppmärksammat att arbetsgivaren verkade ha rapporterat för låga löner till berörda pensionsinstitut. Facket genomförde en genomlysning av samtliga medlemmars löner och konstaterade att felaktigheterna motsvarandes av ett antal miljoner i uteblivna premier och avkastning på dessa. Industriföretaget kontaktade oss för att få en andra åsikt i form av Health Check Pensioner. Genomgången visade att ett flertal lönearter (framförallt jourtillägg och dylikt) inte inkluderats i underlaget för pensionsmedförande lön. Vår analys visade samtidigt att facket kraftigt överskattat skadan. Fackets anspråk jämkades och landade ca 3 miljoner kronor lägre än det ursprungliga kravet.

Vårdkoncernen

Vårdkoncernen använder sig av tillfälliga anställningar i hög utsträckning. Tjänstemannapensionen ITP-planen innehåller särskilda riktlinjer kring hur mycket en arbetstagare behöver arbeta innan denne blir berättigad till pension. I detta fall var personalomsättningen hög och det fanns inte tillräckliga rutiner för att följa upp arbetstid för tillfälligt anställda (timanställda, vikarier och visstidsanställda). Genom Health Check Pensioner analyserade vi koncernens rapportering av anställningsuppgifter till försäkringsgivarna. Vi identifierade över 1,200 avvikelser och uppskattade den ekonomiska påverkan för koncernen – som var betydande.

Kommunalt bolag
Revisorn för ett kommunalt bolag uppmärksammade att pensionskostnader i relation till lön var onormalt höga. Försäkringsbolagen var oförmögna att beskriva orsaken, likaså andra konsulter, trots att bolaget endast hade en anställd. När vi genomförde Health Check Pensioner visade det sig att personen var anmäld till två olika pensionsplaner till följd av en felaktig tolkning av den anställdes anställningsavtal. Vår genomgång medförde en återbetalning på 400 000 kr till bolaget.

Kontakta oss