Virksomheder outsourcer i stigende grad ikke-kerneforretningsfunktioner. Ikke desto mindre er virksomheder i sidste ende ansvarlig for deres kontrolmiljø. Dette har ført til øget efterspørgsel efter kontrolsikkerhed for aktiviteter, der udføres af tredjepart.

Dette behov for sikkerhed skyldes den globale konkurrence, diverse nye trusler og øgede lovgivningsmæssige krav. KPMG forstår de risici og udfordringer, der er forbundet med outsourcing, og kan hjælpe virksomheder med at efterleve den stigende efterspørgsel på kontrolsikkerhed.

KPMG tilbyder en række attestationsservices, som hjælper organisationer med at tilfredsstille tredjeparts krav til uafhængig undersøgelse af deres IT-miljøer, systemer og processer.

At vise åbenhed om jeres virksomheds indsats vil demonstrere over for kunder, myndigheder og væsentlige interessenter, at det har værdi for jer.

Vi leverer services inden for:

  • Tredjepartscertificering af IT-attestationer, eksempelvis ISAE 3402 & ISAE 3000
  • ISO27001-revisioner og -certificeringer
  • IT-revisioner som en del af finansielle revisioner