• 1000

Under stigende bekymring for geopolitiske, omdømme- og lovgivningsmæssige risici har mange organisationer svært ved at håndtere de trusler, de står over for. Dette skyldes til dels manglende konsekvens i måden, som forskellige teams formidler, deler og tolker information.

Det er fristende at pege fingre ad teknologien, processerne eller medarbejderne, men problemet stikker dybere end som så. Kun ved at skabe en kultur, som belønner opmærksomhed på risiko og belønning, kan det nogensinde blive centralt for måden at drive forretning på. At få åbnet kommunikationen mellem risikoteamet, topledelsen og hele medarbejderstaben er afgørende. Det bør ikke overlades til tilfældighederne.

Jeres virksomhed skal være klar til at reagere på eventuelle alvorlige hændelser. Med udgangspunkt i bestyrelseslokalet og vores arbejde rundt i hele organisationen kan vi hjælpe jer med at identificere strategiske, driftsmæssige, compliance og økonomiske risici samt omdømmerisici. Fra regelbrud til svig har vi den erfaring, der skal til for at hjælpe jer med at reducere den mulige skade jeres virksomhed kan rammes af. Vi kan også se på eventuelle forretningsfordele, som kan opstå ved at fjerne disse trusler.

Vores erfaring viser, at det at være risikouvillig ikke er godt for forretningen. I bør faktisk inkorporere effektiv risikostyring i jeres beslutningsprocesser. På den måde kan de påvirke hele jeres organisation positivt. Vi vil hjælpe jer til at tage sikre, velbegrundede valg, som fremmer mere værdi og overskud til interessenter, så jeres forretning kan vokse intelligent og levere enestående resultater.

Kontakt vores eksperter