Governance, Risk og Compliance (GRC) er et framework, der omfatter processer og værktøjer til at understøtte governance og håndtere risici: At gøre det håndgribeligt at nå organisatoriske mål, håndtere usikkerhed og overholde reguleringer.

  • Governance - er det sæt af politikker, regler eller rammer, som en virksomhed bruger til at nå sine mål. Det definerer den øverste ledelses og de vigtigste interessenters ansvar for at opretholde god virksomhedsledelse og understøtter virksomhedens ansvarlighedspolitik i deres planer. Herunder f.eks. etik og ansvarlighed, informationsgennemsigtighed og ressourcestyring.
  • Risiko - handler om at styre ved at udrydde eller afhjælpe forskellige typer af risici, herunder f.eks. finansielle, juridiske, strategiske og sikkerhedsmæssige risici. Virksomheder kan bruge et enterprise risk management-program som ServiceNow til at forudsige og løse problemer, f.eks. risikovurdering til at finde sikkerhedstrusler i et IT-system og anvende en løsning.
  • Compliance - er udførelsen af implementeringsprocedurer for at overholde interne politikker, love og regler fra industrien.

Hvorfor er GRC vigtigt?

Solid integreret styring af cybersikkerhed og risiko understøtter hele forretningen. Mange kunder ønsker at forenkle den indsats, der kræves for at levere dette, ved at harmonisere disse processer i færre værktøjer. De søger også en løsning, der er integreret med eksisterende funktioner og processer, og som giver det holistiske 360-graders syn: At adressere alle finansielle, juridiske, strategiske og sikkerhedsrisikovinkler i deres GRC-strategi.

Nøgleinteressenter kan derefter drage fordel af en tværfunktionel samarbejdsplatform på tværs af forskellige afdelinger, der praktiserer governance, risikostyring og overholdelse af lovgivningen samt cybersikkerhed. 

Hvordan kan vi hjælpe jer med GRC?

Vi kan hjælpe kunder med at implementere en 360-graders tilgang gennem implementering af operationelle GRC-værktøjer med særlig ekspertise og partnerskab med ServiceNow-platformen. Vi er blevet udnævnt til ServiceNow Global Transformation Partner of the Year de sidste to år og blev for nylig valgt som den førende lancerings- og designpartner for ServiceNows integrerede GRC-løsning. Dette viser det tætte partnerskab og den alliance, vi har med ServiceNow som organisation, hvilket sikrer, at vi altid leverer den mest opdaterede og fremtidssikrede rådgivning, der hjælper dig med at bruge ServiceNow-platformen til at transformere din virksomhed, især inden for det konstant udviklende risiko- og compliance-område.

ServiceNow Governance, Risk and Compliance (GRC)-pakken hjælper din virksomhed med at omdanne ineffektive processer på tværs af din virksomhed til et integreret risikoprogram. Gennem løbende overvågning og automatisering leverer GRC-applikationerne et realtidsbillede af compliance og risiko, forbedrer beslutningstagningen og øger ydeevnen på tværs af din organisation og med leverandører.

Derudover kan ServiceNows GRC-applikationer forbinde forretning, sikkerhed og IT med en integreret risikoramme, der forvandler manuelle, siloopdelte og ineffektive processer til et samlet program, der er bygget på en enkelt platform. Den tilgængelige pakke af applikationer forbinder problemfrit de følgende vigtige GRC-processer på tværs af din virksomhed:

  • Policy and Compliance Management automatiserer og administrerer livscyklusser for politikker og overvåger løbende, om de overholdes. Det giver perfekt mening at anvende en enkelt platform, der kan gøre alle compliance-indsatser mere organiserede, enklere, mere gennemsigtige og yderst pålidelige.
  • Risk Management muliggør omfattende analyser af forretningskonsekvenser, så man kan prioritere og reagere på risici. Reagér på forretningsrisici i realtid med ServiceNow Integrated Risk Management (IRM)-applikationen.
  • Audit Management bruger risikodata til at afgrænse og prioritere revisionsplaner og automatisere tværfunktionelle processer. Reducer revisionsomkostningerne, forbedr effektiviteten og minimer risikoen.
  • Vendor Risk Management giver din organisation mulighed for at overvåge, opdage, vurdere, mindske og afhjælpe risici i leverandørøkosystemer. Efterhånden som dine leverandører får adgang til flere af virksomhedens følsomme systemer og data, bliver deres syn på risiko- og compliance endnu vigtigere for din sikkerhed. Det er vigtigt at vurdere dine leverandører regelmæssigt og proaktivt afhjælpe eventuelle problemer, der opstår.
  • Emergency Response Management kan bruges til at strømline og automatisere aktiviteter i tilfælde af en nødsituation, herunder f.eks. til at mobilisere forretningskontinuitet under naturkatastrofer eller pandemier som COVID-19.

Kontakt os i dag for at høre mere og kickstarte din GRC-transformation.