ESG (Environmental, Social og Governance) er højest på agendaen for organisationer og deres bestyrelser, medarbejdere, kunder og investorer. Det er et framework, der er designet til at blive indlejret i en organisations strategi, og som overvejer behovene og måderne, hvorpå man kan skabe værdi for alle organisationens interessenter på følgende områder:

  • Miljø – dækker over både den miljømæssige bæredygtighed og truslen om klimapåvirkning og repræsenterer ofte eksternaliteter, såsom indflydelse på f.eks. drivhusgasemissioner, biodiversitet, affaldshåndtering og vandforvaltning.
  • Social - er repræsenteret af både interne og eksterne faktorer. Internt er det langt mere sandsynligt, at arbejdsgivere finder den optimale person til jobbet og fremmer et mere inkluderende arbejdsmiljø ved at mindske sociale fordomme og udvide talentmassen. Eksternt lægges der vægt på menneskerettigheder, indvirkning på lokalsamfund, medarbejdernes sundhed og velvære og en grundigere undersøgelse af en virksomheds forsyningskæde. Forbrugerbeskyttelse, dyrevelfærd og naturbeskyttelse er også en del af det sociale ansvar.
  • Governance - er de strukturer og processer, der styrer og kontrollerer organisationer Det gør organisationer mere ansvarlige og gennemsigtige over for investorer og giver dem redskaberne til at reagere på interessenternes bekymringer. Det fokuserer f.eks. på ledelsesstruktur, medarbejderrelationer, medarbejder- og lederkompensation.

Hvorfor skal du operationalisere din ESG-strategi?

Udfordringen i dag er imidlertid, hvordan man integrerer ESG-data og -processer i den daglige drift af en organisation for at sikre, at man bevæger sig positivt i retning af at nå sine ESG-mål.

Mens forskellige aspekter af ESG er blevet håndteret ad hoc, bliver organisationer i stigende grad bedt om holistisk styring og rapportering af ESG-indvirkninger - fra CO2-udledning til tiltrækning og fastholdelse af talenter til datasikkerhed og privatliv. At leve op til disse krav er som regel en manuel, tidskrævende og fejlbehæftet øvelse, der omfatter regneark, e-mails og datatræk fra flere siloopdelte softwareværktøjer, der kun adresserer individuelle ESG-emner. 

Hvordan kan KPMG hjælpe jer?

KPMG NextGen Operations har specialiseret sig i implementering af operationelle ESG-værktøjer med særlig ekspertise inden for ServiceNow-platformen. Vi er ServiceNows førende lancerings- og designpartner for den nye integrerede ESG-løsning og er blevet udnævnt til ServiceNow Global Transformation Partner of the Year de sidste to år.

På tværs af ESG-spektret ændrer ServiceNows ESG Management-applikation (ESGM) den måde, du håndterer, visualiserer og rapporterer om problemer på. Ved at strømline dataindsamling, organisering og lagring af information i ét brugervenligt system kan ServiceNows styrke udnyttes til at automatisere dashboards og rapporter til interne målgrupper såvel som eksterne offentliggørelser i overensstemmelse med ESG-standarder og -rammer.

Vores tilgang er at opsætte dit ESG-program og hjælpe med at definere de ESG-emner, der er mest væsentlige for din virksomhed. Med ServiceNow ESGM kan du definere metrikker og KPI'er for alle dine mål og delmål samt tilpasse, hvordan de skal indsamles - manuelt gennem dataindtastning eller automatisk gennem integrationer med ServiceNow og tredjepartssoftware. ESGM giver dig derefter mulighed for at dokumentere disse emner og visualisere dem i et interaktivt dashboard for bedre ressourceprioritering, beslutningstagning og historiefortælling. Når du bevæger dig videre på en ESG-transformationsrejse for at bygge bro mellem ESG-gaps i hele din virksomhed, kan nøglekomponenter i projektporteføljestyring og integreret risikostyring også udnyttes sammen med ESGM for at give din organisation et holistisk, integreret ESG-kommandocenter.

Kontakt os i dag, hvis du vil vide mere og kickstarte din ESG-transformation.