• 1000

Mange virksomheder og organisationer er udfordret af mål om og behov for at opnå konkurrencemæssige fordele, samtidig med at man bliver mødt med krav om stramme finansielle vilkår. For nogle er det at overleve i en verden præget af makroøkonomiske og geopolitiske ændringer samt en fortsat europæisk finanskrise en udfordring nok i sig selv.

Vi vil være en del af opgaveløsningen
KPMG's management-konsulenter er et hold af eksperter inden for deres specifikke felt. Vi vil ikke kun rådgive jer om, hvad I skal gøre, men vil tilstræbe at blive en del af opgaveløsningen. Vi kan eksempelvis hjælpe jer med at træffe bedre beslutninger, reducere omkostninger, bygge en mere effektiv organisation og udvikle passende strategier omkring teknologianvendelse.

Vi starter med at forstå din organisation
Vi starter med at få indsigt i og forstå jeres organisation: Jeres ydelser, konkurrencevilkår, målsætninger og udfordringer samt kulturen i jeres virksomhed. Ved at se verden som I gør, kan vi arbejde ud fra jeres agenda og benytte vores indsigt og kompetencer til at løse netop jeres specifikke strategiske og operationelle udfordringer.

KPMG's kultur er baseret på nysgerrighed, innovation og genopfindelse. Det betyder, at jeres tankegang vil blive udfordret – og med alternative synspunkter.

Vi leverer den værdi, vi lover, og som minimum den værdi, I forventer. Det kan betyde hurtigere vækst, lavere omkostninger, forbedret pengestrøm og højere omsætning. Det kan hjælpe jer med at opnå nye målsætninger, penetrere nye markeder, skabe succesfulde fusioner, simplificere både eksisterende systemer og ny teknologianvendelse mv.