Juridiske forhold

Juridiske forhold

KPMG International Limited (”KPMG International”) er et engelsk selskab med begrænset ansvar. KPMG P/S og KPMG Acor Tax P/S, der begge er danske partnerselskaber, er medlemmer af KPMG Internationals globale netværk af uafhængige medlemsfirmaer. For yderligere oplysninger om KPMG's globale netværk, henvises til https://home.kpmg/governance.

KPMG International yder ingen rådgivning til kunder. Ydelser leveres kun af medlemsfirmaer i deres respektive geografiske områder.

Oplysningerne, der er indeholdt og addresseret på dette site ("Sitet") gives af den KPMG-enhed, der står opført som ejer af Sitet ("KPMG"), som generel vejledning og har til hensigt at give brugeren oplysninger af generel karakter. Oplysninger skal ikke anses for at kunne erstatte eller træde i stedet for revision, skatte- eller anden rådgivning. Sådanne ydelser og rådgivning skal aftales med en KPMG-professional inden for det pågældende område.

Anvendelsen af love og reguleringer kan afhænge af diverse fakta og omstændigheder. På grund af beskaffenheden af elektroniske kommunikationsprocesser kan KPMG ikke garantere, at driften af Sitet er uden afbrydelser, forsinkelse, fejl eller udfald eller uden virusangreb. Derfor gives oplysningerne "som om", uden nogen form for garantier, hverken udtalte eller underståede, herunder nøjagtighed, rettidighed og fuldstændighed. Uanset hvad der sker, kan KPMG, KPMG International eller et andet KPMG-medlemsfirma eller nogen af deres respektive partnere, repræsentanter, agenter eller medarbejdere ikke blive gjort ansvarlig for direkte, indirekte, afledte, særlige eller eksemplificerende skader, strafforanstaltninger eller følgeskader (herunder, men ikke begrænset til, ansvar for mistet brugsevne, data eller fortjeneste) uden hensyntagen til arten af handlingen, herunder, men ikke begrænset til, kontraktbrud, uagtsomhed eller andre skadegørende handlinger, der opstår i relation til Sitet, indhold på Sitet mv. eller ved kopiering, fremvisning eller anden brug heraf.

Da content på Sitet (herunder koncepter, ideer, metoder, procedurer, processer, knowhow, teknikker, programmer, publikationer, modeller, produkt-templates, teknologier, software, designs, kunst, grafik samt oplysninger/beskrivelser på Sitet) kan være genstand for copyright, være patentbeskyttet eller udgøre immaterielle eller andre rettigheder (i hvilket tilfælde rettighederne vil være ejet af KPMG International, et KPMG-medlemsfirma eller en tredjepart), kan uautoriseret brug af content på Sitet udgøre en overtrædelse af copyrights, trademarks, love eller af immaterielle eller andre rettigheder. Brugerne opfordres til at printe eller distribuere content (eksempelvis via et link på de sociale medier), under forudsætning af:

  • Brug af content er personlig og ikke-kommerciel.
  • Alle copyrights, trademarks o.l. bibeholdes.
  • Content anvendes ikke som eller kan ikke antages at betyde, at KPMG, KPMG International eller et andet KPMG-medlemsfirma støtter eller påtegner en organisation, dets produkter eller ydelser.

Materiale på Sitet kan ikke ændres, gengives, vises offentligt, præsenteres, videregives eller bruges til offentlige eller kommercielle formål uden eksplicit skriftlig tilladelse fra den rette leverandør af content eller materiale (herunder links fra tredjeparter). KPMG påtager sig ingen risiko eller intet ansvar, i det tilfælde at en bruger ikke opnår eksplicit skriftlig tilladelse som tilrådet af KPMG.

KPMG-navnet og KPMG-logoet er registrerede trademarks eller trademarks af KPMG International, og andre produkt- eller servicenavne nævnt på Sitet kan være registrerede trademarks eller trademarks af KPMG International eller af et uafhængigt KPMG-medlemsfirma eller dets associerede selskaber. Brug af disse trademarks kræver udtrykkelig forudgående tilladelse fra, og en licensaftale med, KPMG International eller et KPMG-medlemsfirma. Uautoriseret brug af disse eller af en hvilken som helst anden trademark fra KPMG's portfolio af trademarks vil være forbudt i videst muligt udstrækning inden for lovens rammer. Skriftlig godkendelse indhentes ved at kontakte webmasteren eller via "Kontakt os"-funktionaliteten.

Links fra tredjeparter gives som en service til vores brugere. KPMG har ikke kontrol over og er ikke ansvarlig for nogen af disse sites eller indholdet herpå. KPMG er meget fokuseret på at beskytte sit rygte samt sine trademarks og forbeholder sig ret til at anmode om fjernelse af link på vores website.

De følgende web link-aktiviteter er udtrykkeligt forbudt hos KPMG og kan udgøre en overtrædelse af trademarks og copyrights:

  • links, som involverer uautoriseret brug af vores logo
  • et link, der skjuler en URL og/eller omgår websiden eller sider, der indeholder virksomhedens copyright, legal disclaimer eller online policy statement.