Organisatoriske forandringer kan være drevet af mange ting -– opkøb, fusioner, nedskæringer eller IT-implementeringer -– og i takt med at forandringstempoet øges, og markedskravene stiger, er organisationerne under stærkt pres for at transformere processer, systemer og jobfunktioner hurtigt og problemfrit. Men problemer som inkonsekvente tilgange, modstridende projekter, blandede budskaber, manglende vilje til forandring og intern politik kan forhindre, at man opnår succes med forandringsinitiativerne. 

Uanset om det drejer sig om implementering af et nyt IT-system, indførelse af kunstig intelligens, organisatorisk redesign, opkøb eller processer, så fører korrekt og effektiv implementering ikke i sig selv til realisering af fordele. Realisering af fordele sker kun, når den rigtige løsning implementeres effektivt og bruges efter hensigten. Det kræver aktiv ledelse, passende organisatoriske strukturer, inddragelse af interessenter samt de nødvendige kompetencer og motivation.

Det er en kompleks opgave at finde den rette balance mellem at optimere struktur og processer og samtidig guide medarbejderne gennem en periode med usikkerhed. Aktivt samarbejde med ledelsen bliver en integreret del, der adresserer organisationsstruktur, procedurer, processer og medarbejdernes evner og motivation. 

Hvis man ikke sørger for ordentlig forandringsledelse under en transformation, kan det føre til øget modstand, lavere medarbejdermoral og hæmmet organisatorisk tilpasningsevne, hvilket i sidste ende truer succesen og bæredygtigheden af de tilsigtede forandringer.

Vi har en samarbejdsorienteret tilgang til forandringsledelse

Vores forandringsledelse fokuserer på at sikre, at medarbejderne har den nødvendige viden, evne og motivation til at udnytte løsningen optimalt. 

Vi faciliterer dette gennem interessenthåndtering, medarbejderinvolvering, kommunikation og læringsaktiviteter. Vores samarbejde med projekt- og forretningsledere omfatter risikovurdering, interessentanalyser, parathedsvurderinger og omfattende forandringsstrategier. Det sikrer en vellykket realisering af fordele i alle aspekter af din organisations transformation. I hver fase gennemfører vi aktiviteter for at vurdere situationen og derefter justere planerne i overensstemmelse med dette.

Vi starter ikke et maskineri af unødvendige aktiviteter. I stedet vælger vi,  sammen med jer, kun de aktiviteter, der er relevante og giver den største effektivitet. Alle aktiviteter udføres i tæt samarbejde mellem projektlederne og de forretningsledere, der driver forandringen. 

Vi kan hjælpe jer med at komme problemfrit igennem en organisatorisk transformation ved at rådgive inden for følgende områder:

Forandringsledelse

 • Strategi for forandringsledelse

 • Analyse af interessenter

 • Ledelses- og sponsorengagement

 • Konsekvensvurdering og risikoevaluering.
Kommunikation

 • Udvikling af kommunikationsplan

 • Analyse af målgruppe og kommunikationskanal

 • Udvikling af indhold.


Læring

 • Vurdering af læringsbehov

 • Træningstilgang og -plan

 • Udvikling af materialer og quick guides

 • Fællesskab for superbrugere, supportstruktur og definition af hypercare.