Asset management indebærer forvaltning af en virksomheds aktiver på en måde, der maksimerer deres værdi over tid. Det omfatter vedligeholdelse, opgradering og bortskaffelse af aktiver på en måde, der giver den optimale balance mellem langsigtet ydeevne og omkostningseffektivitet. I bund og grund handler asset management om at forstå aktivernes fulde livscyklus og bruge den viden til at træffe informerede beslutninger, der skaber størst mulig værdi for organisationen. 

I de seneste år har vi set en ny normal inden for kapitalforvaltning. Den er drevet af mere krævende investorer og kunder, ekspansion til nye produkter og geografiske områder, introduktionen af banebrydende teknologier og platforme, et stigende pres på ledelse, gennemsigtighed og gebyrer, et mere udfordrende lovgivningsmiljø på tværs af flere jurisdiktioner og et større fokus på omkostningseffektivitet.

Med vores fokus på innovation og teknologi kan vi hjælpe vores kunder med at navigere i dette landskab og nå deres mål for kapitalforvaltning ved at levere skræddersyede løsninger, der er tilpasset deres specifikke behov og optimerer aktivernes resultater over tid.

Hvordan vi kan hjælpe jer med asset management

Aktivintensive virksomheder i infrastruktur- og energisektoren er i en kontinuerlig transformation for at tilpasse sig ændringer i miljøet og i samfundet på grund af aldrende aktiver, klimapåvirkninger og nye krav som nævnt ovenfor.

KPMG's Asset Management-team hjælper aktivintensive organisationer med at tilpasse sig disse ændringer og optimere værdiskabelsen fra eksisterende og nye aktiver i løbet af aktivernes levetid. Vores ydelser omfatter: 

  • design af ledelsessystemer og rammer for asset management i overensstemmelse med ISO 55001
  • opbygning af strategiske rammer for asset management med politik, strategi, KPI’er og understøttende planer
  • definition af risiko- og værdirammen for beslutningstagning og investeringsplanlægning
  • projektrådgivning
  • digital asset management inklusiv beslutningsstøtteværktøjer, visualisering af data og AI & machine learning
  • forandringsledelse og organisationsudvikling.

Vores erfarne team af rådgivere inden for kapitalforvaltning har gode erfaringer med at levere kapitalforvaltningstjenester til infrastruktur- og energiselskaber. Vi bygger bro mellem finansielle, tekniske og strategiske forhold med rådgivning og digitale løsninger. Desuden er teamet en del af KPMG Global Asset Management Competence Center og bringer international erfaring ind i vores skræddersyede tjenester.