Den internationale energidagsorden er markant anderledes end den danske.

Med vækstmarkederne som flagskibe står verden over for en enorm befolkningstilvækst og en stigning i energiefterspørgslen på op til 40 % hen mod 2035.

I Danmark forventes der et stabilt energiforbrug trods mindre vækst i økonomien og befolkningsantallet. Konverteringen fra fossile brændsler til vedvarende energi vil være en central del af Danmarks fremtid på energiområdet. Regeringen har et mål om en 100 % bæredygtig transport- og energiinfrastruktur i 2050, hvilket har stor indflydelse på beslutningstagernes daglige arbejde i både den offentlige og private sektor. 

Både offentlige og private energivirksomheder i Danmark står over for vigtige udfordringer, når det gælder navigering i et miljø, hvor man på den ene side har en massiv global efterspørgsel efter energi, og på den anden side har den danske bæredygtige konvertering frem mod 2050. 


Globalt perspektiv og lokal ekspertise

Vi har samlet et kompetent team bestående af energispecialister med globalt perspektiv og lokal ekspertise. Vores dedikerede rådgivere i energiteamet hjælper kunder gennem hele værdikæden. Vi har indgående erfaring og leverer ydelser inden for energisektoren, der favner alt fra reduktion af omkostninger til Due Diligence og IT Risk Management til ERP-implementering.

Med øje for de økonomiske og operationelle risici igennem hele processen rådgiver vi vores kunder omkring, hvordan de kan øge deres indtægter og skabe effektive processer.

Har du en forespørgsel til vores energiteam, så skriv venligst en e-mail, og du vil høre fra os. Du kan læse mere om vores services indenfor energi og ESG nedenfor.