Energiomstillingen står som den afgørende udfordring i vores tid – og det er altafgørende at forstå betydningen af grøn energiomstilling, da næsten 75% af de globale emissioner er knyttet til energiproduktion/-forbrug.

Transformationen af energisystemer og den stigende brug af teknologier og digitalisering sætter dagsordenen for energibranchen. Værdikæden er under forandring, og forbrugernes adfærd er i stigende grad bestemmende for innovative aktiviteter. De store energiselskaber såvel som regionale og kommunale forsyningsselskaber står over for spørgsmålet om, hvordan samspillet mellem vedvarende energi, brintøkonomi, mobilitet og infrastruktur sikrer en sikker og økonomisk overkommelig forsyning.

I mellemtiden har energibranchen været i centrum for diskussioner om klimabeskyttelse og CO2-besparelser, mens nye sociale og lovgivningsmæssige spørgsmål omkring ESG fortsat vil have en massiv indflydelse på virksomhedernes strategier. Virksomheder skal løbende revurdere deres strategier for at forblive relevante, og de skal også have en plan for klimaneutrale løsninger, der kan maksimere værdien og skabe langsigtet miljømæssig og økonomisk bæredygtighed. Dette kan f.eks. omfatte løsninger for dekarbonisering, bæredygtige forretningsmodeller, vedvarende energiteknologier og netto-nul-emissionsstrategier.

Grundlæggende mener vi, at overgangen til en grønnere økonomi skal være både bæredygtig og rentabel. Vi hjælper vores kunder med at udvikle forretningsmodeller, der balancerer miljøhensyn med økonomisk levedygtighed, og udvikler løsninger, der skaber værdi for både deres virksomheder og kloden. Vi inkorporerer banebrydende teknologi og innovation for at give vores kunder topmoderne løsninger, der er på forkant med den grønne energiomstilling.


Vi støtter din grønne omstilling: fra strategi til udførelse

Vores team, der består af projektledere og eksperter i strategi, transformation og energi, guider jer gennem omstillingen og fremmer en transformativ tankegang, så I kan udvikle bæredygtige forretningsmodeller med positive samfundsmæssige resultater. Vi hjælper jer med at genopfinde jeres værditilbud, jeres forsyningskæde og jeres organisation, så I kan imødekomme de udfordringer og muligheder, der ligger i emissionsstandarder, klimaneutralitet og grønne energikilder.

Vi hjælper kunder med energiomstillingen gennem en portefølje af tjenester, der dækker finansiel, strategisk og lovgivningsmæssig rådgivning, skat, regnskabsstøtte og udvikling af energiomstillings-strategier. Vores førende rolle inden for vedvarende energi gør os i stand til at tage fat på kritiske spørgsmål, såsom energiens bidrag til emissioner, tilgængelige dekarboniseringsteknologier, teknisk-kommerciel gennemførlighed, indkøb af tjenester, optimale indkøbsmetoder og sporing af fremskridt.

Hos KPMG giver vi også vores kunder den nyeste markedsindsigt med fokus på nye vedvarende teknologier som havvind, brint og mobilitet. Vi hjælper jer med at navigere i kompleksiteten i den grønne omstilling for en mere bæredygtig fremtid.


Læs mere om vores services