Mange virksomheder går forrest med ambitiøse planer om at reducere CO2-udledningen i atmosfæren, styrke biodiversiteten, modarbejde diskrimination og sikre gode vilkår og rammer for den erhvervsdrift, der sikrer vores samfunds velstand og udvikling.

Hos KPMG ønsker vi at bidrage til det arbejde, både ved at hjælpe vores kunder med at udvikle deres tiltag, og selvfølgelig også ved selv at bidrage til omstillingen. Vi har derfor iværksat en ambitiøs plan med det formål at bidrage til den grønne omstilling – ikke kun ved at arbejde med compliance og rapportering, men også ved at skabe reel forandring. Det betyder, at vi skal turde stille spørgsmålstegn ved vores egen måde at gøre tingene på, ligesom det kræver, at vi sammen med vores kunder udfordrer hinanden og søger andre muligheder end dem, vi traditionelt har stræbt efter.

Hvordan arbejder vi med ESG?

For at modvirke de værste konsekvenser ved klimaforandringerne, vil vi sætte hele vores virksomhed i spil for at sikre den bedste og mest omfattende service til vores kunder. Vi tror ikke på at have et specifikt team, der arbejder med bæredygtighed. Vores mål er, at alle vores medarbejdere har en viden om emnet, og at alle kan bidrage til at sikre en bæredygtig transformation hos os selv og vores kunder. Vi ønsker at integrere ESG i alt, hvad vi gør, og vi tror på, at det kan skabe et stærkt fundament for vores fremtidige forretning

Vi har en global rækkevidde, og vi kan bidrage til udviklingen på alle områder og på alle markeder, fra revision til energi til strategi og innovative teknologiske løsninger baseret på AI og kvanteteknologi.

Vi ser, at virksomheder og deres ledere i stigende grad bliver holdt ansvarlige for både sociale og miljømæssige påvirkninger, uanset om de er positive eller negative. Alt fra myndigheder, investorer til kunder og medarbejdere vurderer en virksomheds præstationer, og konsekvenserne af denne vurdering har i sidste ende betydning for, om man kan drive en rentabel forretning. Vi mener ikke, at det er et valg, om du vil være med i den grønne omstilling eller ej. Vi er sikre på, at det er noget, du skal gøre, både fordi det er det rigtige at gøre, men også fordi du som virksomhed ikke vil kunne overleve, hvis du ikke bidrager til en positiv forandring så meget, som du overhovedet kan.

Vores team af Sustainability Advisors arbejder både med at sikre vores egen interne transformation, ligesom de hjælper virksomheder med at skabe reel forandring baseret på data og et stort kendskab til de processer og udfordringer der kendetegner de enkelte brancher.

Ofte stillede spørgsmål

ESG er et framework for bæredygtighed som integrerer miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige risici og muligheder i en organisations strategi for at opbygge langsigtet økonomisk bæredygtighed og værdiskabelse. ESG-strategier kan hjælpe virksomheder med at sikre en bæredygtig drift, drive økonomisk vitalitet og levere langsigtet værdi gennem effektivt engagement med interessenter.

Environment

Fokuserer på, hvordan en virksomhed tager ansvar for miljøet. Det er ofte faktorer som; energiforbrug, drivhusgasemissioner, forurening, affaldsgenerering, indvirkning på biodiversiteten og brug af naturressourcer, som tages i betragtning.

Social

Den sociale faktor i ESG undersøger, hvor godt en virksomhed styrer relationer til medarbejdere, leverandører, kunder og samfundet. Heri er områder, der ofte overvejes; Diversitet, ligestilling og inklusion, menneskerettigheder, sundhed og sikkerhed samt kundedata og privatliv.

Governance

Governance-faktoren i ESG handler om, hvordan en virksomhed styrer sig selv. Der tages ofte hensyn til ledelse, interne kontroller, ledelsesløn, revisioner og aktionærrettigheder og fokuserer på risici inden for områder af; overholdelse af regnskabsstandarder, skat, whistleblower-ordning, samt bestikkelse og korruption.

Investorer forventer i stigende grad transparent rapportering tilpasset ESG-standarder for at hjælpe virksomheder med at engagere sig med deres interessenter og kommunikere ESG-præstationer på en konsekvent og transparent måde.

ESG-kriterier omfatter en bred vifte af ikke-finansielle scoringskategorier, der bruges af investorer og andre interessenter til at vurdere virkningen af ​​en virksomheds produkter og forretningspraksis på bæredygtighed og sociale områder. Det er derfor vigtigt for organisationer at overveje, hvordan de bedst klarer sig på disse parametre.

På samme måde er der en øget samfundsbevidsthed om organisationers ESG-ansvar, når det kommer til at overvåge deres egen påvirkning af miljøet, sociale og ledelsesmæssige faktorer. At møde denne samfundsbevidsthed med en stærk ESG-strategi kan øge organisationens brandbevidsthed, brandvurdering, forbrugerloyalitet og medarbejderfastholdelse.

Vi kan hjælpe jer med at skræddersy jeres ESG-strategi til din virksomheds risici, realiteter og ambitioner og levere et ESG-framework, -løsninger og -tjenester, som hjælper jer på rejsen med ESG. 

ESG dækker over Environmental, Social and Governance og fokuserer derved på de handlinger, som en virksomhed foretager sig inden for disse områder.

CSR er en forkortelse for Corporate Social Responsibility og kan beskrives som en forretningsmodel, hvor virksomheder sætter fokus på den indflydelse, de har på samfundet. Dette omfatter ligeledes miljøet.

ESG og CSR er altså begge optaget af den påvirkning en virksomhed har på miljøet og samfundet. Forskellen er dog, at CSR er en forretningsmodel, der bruges af virksomheder, hvorimod ESG består af kriterier, som investorer bruger til at vurdere en virksomhed, og hvorvidt de skal investere i den eller ej. CSR kan opfattes som mere kvalitativt og kan indarbejdes ved at kommunikere internt og eksternt, at en virksomhed er forpligtet til at være mere bæredygtig og ansvarlig.

ESG er på den anden side mere kvantitativt, da det bygger på målbare mål, såsom en forpligtelse til net zero før 2030.

Kontakt os, og læs flere indsigter her