Hvorfor skal du bekymre dig om den grønne omstilling?

Næsten 75 % af globale emissioner er relateret til energiproduktion/-forbrug, og derfor er en net zero-verden afhængig af vedvarende energi, som erstatter traditionelle strømkilder. Derfor er det også vigtigt, at kende og forstå ikke kun dit scope 1 energiforbrug, men også dine emissioner inden for scope 2 og 3.

Vi hjælper kunder med at få succes i energiomstillingen - vores innovative og integrerede portefølje af tjenester, der dækker finansiel, strategisk og lovgivningsmæssig rådgivning, kan opnå effektive resultater for både private og offentlige virksomheder. Derudover støtter vi kunder i at udvikle deres egen strategi for energiomstilling og implementeringen heraf.

Vores ydelser indenfor grøn omstilling af energi:

Vi er en førende rådgiver inden for vedvarende energi, og vi hjælper kunder i energiomstillingen ved at håndtere deres udfordringer og besvare vigtige spørgsmål om:

 • Hvor meget bidrager energi til emissioner?
 • Hvilke teknologier er tilgængelige til dekarbonisering?
 • Hvad er den tekno-kommercielle gennemførlighed af disse løsninger?
 • Hvem køber vi sådanne tjenester fra?
 • Hvordan skal vi anskaffe dem? (kommercielle modeller, implementeringsmodeller).
 • Hvordan sporer og måler vi fremskridt?

Vi giver vores kunder den seneste markedsindsigt på tværs af brancher, bl.a. vedrørende nye vedvarende teknologier såsom offshore vind, hydrogen og mobilitet, hvilket også er eksemplificeret nedenfor.

Vedvarende energi

Vil skalere betydeligt i de kommende år med havvind og sol som de mest sandsynlige vindere.

Oplagring

Flere lagringsteknologier er under udvikling: hver har forskellige fordele.

Hydrogen

En meget vigtig løsning for at opnå net zero inden for tunge industrier, transport, lager mm.

Mobilitet

Brugen af elektriske køretøjer forventes at accelerere fra midten af 2020'erne efterfulgt af Mobility as a Service (MaaS), som igen vil forbedre opfattelsen af autonome køretøjer.

Kulstofopsamling, udnyttelse og lagring

Dette forventes at vokse over tid, efterhånden som billigere reduktionsmuligheder er opbrugt, og i takt med at teknologien forbedres, og omkostningerne falder.

Andet

Avancerede biobrændstoffer, nye el-genererende teknologier, energieffektivitet og bæredygtige fødevareløsninger.

Hvordan kan vi hjælpe dig med omstillingen til grøn energi?

Vores arbejde forbinder den overordnede energistrategi med en robust CO2-reduktionsstrategi

En integreret kulstofstrategi evaluerer nuværende energiefterspørgsel og -udbud i forhold til fremtidige alternativer ved at vurdere nye teknologier og markeder gennem ’Eliminer, Reducer, Substituer og Kompenser’. Dette for at hjælpe med at opfylde målene for reducering af emissioner, hvilket kan kombineres med vores services inden for benchmarking og klimascenarieanalyse for at vurdere både risikoområder i hele din forsyningskæde og risici ift. det skiftende klima.

Med eliminering menes, at man undgår drivhusgasemissioner ved at gå over til nye forretningsmodeller eller alternative måder at generere energi på. Det kan være ved at skifte fra at rejse til møder og i stedet afholde dem online, eller tage nye produkter og tjenester i brug, der reducerer energiforbruget.

Der er nogle vigtige overvejelser, når man vedtager CO2-elimineringsstrategien:

 • Følelsen hos slutbrugeren
 • Omkostnings- og offsettingevne ved alternativer, f.eks. cement (analyse af kulstofpriser).
 • Nye teknologier (AI, digitale løsninger, IoT osv.)
 • Nye markeder (Piped gas eller hydrogen)​
 • Kulstofrelateret risikostyring

Energiforbruget kan reduceres ved at forbedre effektiviteten, optimere driften og redesigne processer. Dette kan gøres ved at skifte brændstof, f.eks. ved at opfordre til brug af benzin eller biobrændstoffer i stedet for diesel. Et andet eksempel er ved at gå over til LED og elektrificering af anlæg og maskiner.

Der er nogle vigtige overvejelser, når man vedtager CO2-reduktionsstrategien:

 • Energiklassificering af apparater og energieffektivitetsstandarder for husholdningen
 • Bygningseffektivitetsstandarder og gadebelysningsinfrastruktur
 • Brændstofstandarder, muligheder og tilgængelighed
 • Producent- og kundetilskud
 • Miljøstandarder
 • Muligheder med cirkulær økonomi

Den tredje strategi inden for dekarbonisering bygger på erstatning, hvilket betyder at dekarbonisere energi ved at bruge vedvarende, lavemissionsteknologier og produkter med lavere indbyggede emissioner. Dette kan opnås gennem Power Purchasing Agreements (PPA) til indkøb af vedvarende energi, gennem varmepumper eller sol-energikedler til opvarmning.

Der er nogle vigtige overvejelser i forbindelse med vedtagelsen af ​​erstatsningsstrategien for kulstof:

 • Alternativ teknologi (EV, Fuel Cells, H2, CCUS mm.)
 • Omkostnings- og offsettingevne for vedvarende energi (analyse af kulstofpriser).
 • Grøn finansiering (inkl. grønne obligationer)​
 • Kulstofpriser
 • Kulstofafgifter
 • Kulstofrelateret risikostyring

Kompensation er bygget op omkring offsetting eller fjernelse af uundgåelige resterende emissioner. Dette kan gøres ved at udligne resterende kulstofemissioner, hvor det er muligt, ved at støtte udviklingen af brønde (skove, hav) eller ved at investere i verificerede offset (eller indsatte) ordninger.

Der er nogle vigtige overvejelser inden for CO2-kompensationsstrategien:

 • Nationale og frivillige offsets og insets
 • Emissionshandel
 • Omkostnings- og offsettingevne ved Carbon Capture Technology (Carbon-prissætningsanalyse)​
 • Udvikling af dræn (landbanker, vandveje, skovbrug, biodiversitet mm.).

Kontakt vores eksperter, og læs flere indsigter her

Hvis du eller din virksomhed er interesseret i at høre mere om strategier for energiomstilling, så er I velkomne til at række ud til vores ESG-eksperter.