Investorernes og offentlighedens opmærksomhed er i langt højere grad rettet mod ESG på tværs af alle sektorer. ESG Due Diligence kan hjælpe dig med at opfylde investorernes krav ved at samle observationer og forpligtelser vedrørende ESG-risici og -muligheder.

Hvorfor bør du bekymre dig om ESG Due Diligence?

ESG Due Diligence giver dig mulighed for at opnå bevidsthed om ESG-risici og -muligheder og giver samtidig værdifuld indsigt i benchmarking. Derfor kan du drage fordel af den holistiske tilgang, der er integreret i aftaleprocessen, samt realisere omkostningsbesparelser ved at identificere potentielle showstoppers.

Endelig er ESG Due Diligence udgangspunktet for implementeringen af ​​bæredygtig værdiskabelse for at undersøge, hvordan man kan udnytte ESG ved at forbedre rentabiliteten eller værdiansættelsen.

Hvad vi kan tilbyde din virksomhed inden for ESG Due Diligence?

ESG Due Diligence er en omfattende vurdering af væsentlige ESG-risici, forpligtelser og muligheder for et målaktiv, som f.eks. kan være et porteføljeselskab eller transaktionsmål. I forhold til dette kan vi levere en rapport over red flags eller en full bankable report.

Vores tilgang til ESG Due Diligence er standardiseret, så det både er tilpasset din virksomhed, jeres mål og branchen. Samlet set sværger vi til fem ESG due diligence-værdier:

Fokuserede prioriteringer
En transparent analyse af relevante ESG-emner for organisationen hjælper med at fokusere på de væsentligste emner.

Besparelser
Prioriteret liste over emner sparer tid og penge i due diligence-processen.

Benchmarking
Tidlig evaluering af status quo med hensyn til potentiel høj risiko og/eller væsentlige ESG-spørgsmål og muligheder.

Helhedsvurdering
Vurdering af ESG-relaterede emner integreres i handleprocessen.


Implementeringsstøtte
Support til adressering af ESG-spørgsmål i efterfølgende faser via proces- og ledelsessystemer.

Hvordan leverer vi vores ESG Due Diligence-rapport?

I starten af ​​due diligence-rapporten findes en væsentlighedsvurdering som identificerer en prioriteringsliste over ESG-faktorer af særlig interesse for jer. Yderligere identificeres væsentlige ESG-risici, forpligtelser og muligheder ved at anvende følgende tilgang:

Due diligence model
  1. Identificering af emner for at bestemme omfanget af arbejdet
  2. Indsamling af information og data
  3. Vurdering af information og data
  4. Analyse af ESG-risici og muligheder
  5. Udarbejdelse af rapport

Contact our experts and read more insights here

If you or your company are interested in hearing more about our ESG Due Diligence, you are welcome to reach out to our ESG Due Diligence experts below.