Hvorfor skal du bekymre dig om ESG-risici?

Forvirring med hensyn til, hvad ESG betyder, kombineret med mangel på konsistente og sammenlignelige verificerbare data, et kludetæppe af love og standarder og en stigende tendens til at bruge retssager som strategi til at ændre virksomhedsadfærd, har udsat virksomheder for betydelig juridisk risiko ifm. ESG.

Bæredygtig transformation udgør, sammen med digital transformation, en af ​​de vigtigste udfordringer, som virksomheder står over for, og det kræver, at ESG integreres i forretningsmodeller og i den juridiske drift. Her spiller virksomheders juridiske funktion, som forvalter af juridiske risici, en stadig vigtigere rolle i at opdage og forebygge bæredygtighedsrisici.

Juridiske funktioner skal forstå deres rolle i implementeringen af en ​​ESG-strategi, samt hvordan man håndterer ESG-risici, for at kunne drage fordel af at forudse mulighederne ved kommende regulering og tendenser. Hertil gælder også at være i stand til at håndtere den risiko der er forbundet med stigningen i krav om greenwashing og retssager om klimaforandringer.

Derfor er der flere grunde til, hvorfor I bør integrere ESG i styringen af juridiske risici:

Komplekse reguleringer og standarder

Det bliver stadig sværere for internationale virksomheder at få et klart billede af de komplekse lovgivningsmæssige rammer, der gælder for virksomheder. Dette skyldes bl.a. forskelle mellem lande og sektorer samt skiftende kriterier fra myndighederne.Interessenters fokus på greenwashing

ESG-faktorer er afgørende i risikoanalysen af enhver virksomhed eller aktivitet, og derudover er der en stigende tendens til at bruge retssager som en strategi til at ændre virksomheders adfærd. Interessenter introducerer derfor ESG-analyse i M&A, omstrukturering til dekarbonisering, finansiering og investeringer.


Forudsigelser vil muliggøre differentiering

Evnen til at forudse tendenser og regulatoriske ændringer inden for ESG, ved at analysere muligheder, udfordringer og risici, er nøglen til bæredygtig transformation af virksomheder. Begås der fejl eller er en virksomhed bagefter, så kan det have en langsigtet indflydelse på både omdømme og positionering.


Hvordan kan vi hjælpe med at mindske jeres juridiske ESG-risici?

Vi kan hjælpe din virksomheds juridiske funktioner med at forstå deres rolle i udformningen og implementeringen af en ​​ESG-strategi og den dertilhørende navigation af ​​juridiske ESG-risici. Vi kan støtte jer i identifikation og håndtering af juridiske ESG-risici for at forebygge og afbøde dem. Vores services kan omfatte følgende:

Den juridiske funktions rolle

Ledelsen og den juridiske funktion spiller en central rolle i forhold til ESG-strategier, da de har mulighed for at tage styringen. De har evnerne og kompetencerne i forhold til den viden og regulatoriske risikokontrol, der påvirker organisationerne:

    Rådgivning i definition af funktioner, ledelse og ansvar for den juridiske funktion i ESG-strategier.

    Udarbejdelse af politikker, der identificerer risici, procedurer og passende juridiske operationelle rammer

    Støtte kunder med at definere interne processer, kontroller og strukturer for at opnå tillid til deres ESG-aktiviteter, der gør det muligt at forstå, hvordan interessenter evaluerer ESG..

ESG-regulering og -standarder

Virksomheder i alle brancher efterspørger juridisk rådgivning for at identificere gældende juridiske rammer for ESG, kriterier fra myndighederne og social bevidsthed i de lande, hvor de er til stede:

    Rådgivning i kortlægning og anvendelighed af forpligtelser med hensyn til sektor, landelovgivning og myndigheders kriterier.

    Støtte kunder i at definere hvad, og hvordan de kan rapporterer om deres ESG-aktiviteter, så det er tilpasset regulatoriske krav.

Retssager og krav

Stigningen i retssager samt den hurtige udvikling i krav om ESG betyder, at virksomheder, der mindsker risici og håndterer eventuelle igangværende ESG-sager, vil være mere modstandsdygtige:

    Implementering af tiltag for at forstå, hvad greenwashing indebærer, herunder for at sikre en bedre evne til at undgå anklager om greenwashing.

    Implementering af en ESG-politik med et langsigtet, detaljeret dokument, der omhandler processer, procedurer og politikker for en virksomheds end-to-end ESG-investeringsstrategi, og som bidrager til virksomhedens ambitioner.

Kontakt vores eksperter, og læs flere indsigter her

Hvis du eller din virksomhed er interesseret i at høre mere om ESG-risici, så er I velkomne til at række ud til vores ESG-eksperter nedenfor.