• 1000

Hvad er ESG?

ESG (environmental, social, governance) er et begreb, der dækker over miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige forhold. Begreberne agerer som grundsøjler, der har til formål at hjælpe interessenter med at skabe forståelse for, hvordan virksomheder kan kontrollere risici og muligheder, som relaterer sig til disse begreber.

Navigering af ESG-landskabet

Verden er i konstant udvikling. Den voksende klimakrise medfører stigende krav til virksomheder om at implementere bæredygtige initiativer og omsætte ESG til handling.

Fra et holistisk perspektiv kan virksomhedsledere med fordel inddrage/implementere ESG-initiativer med henblik på at udnytte deres fulde potentiale, opnå deres mål samt positionere sig inden for bæredygtig vækst.

Efterhånden som national og international skattepolitik former virksomheders adfærd hen imod en bæredygtig verden, og med skatteindtægter som en vigtig løftestang til at nå FN's verdensmål for bæredygtig udvikling, er skat et fortsat voksende og vigtigt strategisk punkt for virksomheder.

Lad os hjælpe jer med at navigere i ESG- og skattemiljøet som det ser ud i dag og i morgen.

Hvordan kan vi hjælpe dig?

Uanset hvor I befinder jer på ESG- og corporate sustainability-rejsen, kan vores team af skatte- og ESG-eksperter hjælpe jer med at navigere samt forstå det konstant foranderlige skattelandskab.

Vi tilbyder services inden for følgende områder:

  • Miljøafgifter, incitamenter og regulering
  • Internationalt fair skattemiljø
  • Skattemæssig gennemsigtighed, rapportering og styring
  • ESG-rating og benchmarking for skat.

Hvorfor vælge os?

Vi er et erfarent team af eksperter med forskellige baggrunde og færdigheder inden for skatterådgivning, revision, regnskab, energi- og miljøbeskatning, risikostyring, dataanalyse og ESG-rapportering.

Vi bringer specialiseret viden til vigtige ESG-fokusområder såsom klima, bæredygtig finansiering, social og økonomisk udvikling, styring, måling og rapportering. Alle disse har skattemæssige konsekvenser, som virksomheder bør være særligt opmærksomme på.