Hvad er en ESG-strategi og hvad omfatter transformation services?

En ESG-strategi er en holistisk virksomhedsstrategi, der er med til at skabe langsigtet værdi for alle interessenter. Strategien er i overensstemmelse med en virksomheds forretningsmål og er samtidig med til at sikre større modstandskraft, ved at muliggøre vedvarende succes i en fremtid præget af sociale og miljømæssige forandringer.

Strategien fokuserer på en organisations behov for at handle og tilpasse sig ved at tage hensyn til nye og fremtidige tendenser i ESG-regulering, ændringer i interessenters adfærd samt skiftende forventninger fra omverdenen.

Derudover er det væsentligt for virksomheder at vide, hvor de kan have den største indvirkning og sikre langsigtet værdiskabelse, for derved at omsætte disse områder til prioriterede ESG-emner.

Hvordan kan vi hjælpe jer?

Vi tilbyder en række services inden for alt fra strategi til rapportering; vores strategy assessment omfatter typisk Assess & Strategy og Design & Implement faserne, hvilket resulterer i et roadmap, som hjælper jer med at operationalisere jeres ESG-strategi.

Identificer tilstanden af jeres nuværende arbejde med ESG, og prioriter de mest kritiske områder:

Modenhed & Væsentlighed
Evaluer de mest væsentlige områder inden for ESG, samt jeres nuværende modenhed.

ESG-baseline
Find jeres nuværende baseline for emissioner, sociale målinger (f.eks. IDE, sundhed og sikkerhed, etisk forsyningskæde mm.), og identificer hvor der kan gøres den største forskel.

Markedspositionering
Vurder jeres indsats med ESG i relation til jeres peers. Dette indebæer også udvikling af en syntetisk ESG-rating.

Vurder sårbarhed
Identificer og kvantificer den aktuelle value-at-risk i forhold til flere faretyper.

Nuværende og fremtidige tilstande integreres i mål, der støtter den overordnede strategi: 

Cost-benefit analyse
Indebærer identificering og estimat af finansiel eksponering for relevante ESG-spørgsmål.

Målsætning
Aftal oplysningsrammer for at vedtage og specificere mål, der guider ESG-implementeringen.

Strategiudvikling
Udarbejdelse af en ESG-strategi, som integreres med virksomhedens overordnede strategi.

Planlægning af roadmap
Udvikling af en handlingsplan for, hvordan ESG indlejres i jeres Op Model (processer, data, roller mm.)

Rapporteringsstrategi
Udvikling af en handlingsplan for at adressere og udbedre gaps i ESG-rapporteringen.

Kontakt vores eksperter, og læs flere indsigter her

Hvis du eller din virksomhed er interesseret i at høre mere om ESG-strategi og transformationer, er du velkommen til at kontakte vores ESG-eksperter nedenfor.